Dňa 20.5.2011 bola slávnostne odovzdaná a prevzatá stavba ,,Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Čierne – Ústredie.“ Prestrihnutie pásky previedli starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola, riaditeľ Základnej školy Mgr. Pavol Benko za prítomnosti riaditeľa  dodávateľskej firmy Tempro s.r.o Čadca Ing. Škereňu. Slávnostného aktu sa zúčastnili zástupca starostu obce Svrčinovec JUDr. Štefan Strýček, prednosta ObÚ Čierne JUDr. Jozef Potočár, hlavný kontrolór obce Čierne Ing. Jozef Pohančeník , riaditeľ Základnej školy s materskou školou Čierne – Vyšný koniec Mgr. Ladislav Knap, vedúci príspevkovej organizácie TES Čierne p. Čarnecký.