Sample ImagePadlým bojovníkom 1. svetovej vojny obec postavila pomník. Veľkú zásluhu na tom má vtedajší okresný náčelník Dr. Vojtech Kállay, ktorý venoval 10 tisíc korún z okresných prostriedkov. Sochu vyhotovil sochár a kamenár Jozef Vít z Konechlumi u Jičína. Dňa 19. júna 1932 bol slávnostný deň odhalenia pomníka padlým bojovníkom 1. svetovej vojny.

 Z úcty k týmto ľuďom obec zrekonštruovala a premiestnila tento pomník do tichšej zóny, na dôstojnejšie miesto. Rekonštrukciu samotného pomníka previedli Martin Roman z Lodna, architektonické riešenie navrhol Ing. Arch. Ľubomír Zaymus.
V kronike čítame odkaz bojovníka ďalším generáciám – pomník tento ako prosiaca dlaň bude sa dvíhať k Všemohúcemu a volať vrúcnu modlidbu:
 
 „Odvráť mor, hlad a vojnu, daj myseľ spokojnú!“.
 Obec získala na premiestnenie a rekonštrukciu pamätníka finančnú pomoc vo výške 200 tis. Sk z fondu ministerstva vnútra.