1. Multifunkčné ihriská Čierne Vyšný koniec

2. Futbalová tréningová plocha – areál ŠK Čierne


Multifunkčné ihrisko
32 x 34 m
plocha ihriska: 1088 m2
hracia plocha: 1085 m2
oplotenie do výšky 4 m, celková dĺžka 40 m

Futbalová tréningová plocha
60 x 27 m
plocha ihriska: 1620 m2
hracia plocha: 1615,65 m2
oplotenie: v. 4 m a 5 m, celk. dĺžka 109 m

Športové ihriská sú umiestnené každé zvlášť na rozdielnych pozemkoch a urbanisticky dotvárajú areál základnej školy, či športového klubu v obci Čierne. Multifunkčné ihrisko 32 x 34 m je navrhnuté na parc. 3275/1 na existujúce asfaltové športovisko na pozemku základnej školy, čím sa eliminuje zásah do okolitej zástavby v danom mieste. Susedné pozemky tvorí trávnatý porast, alebo v malej miere rodinná zástavba. Prístup k ihrisku je z príjazdovej komunikácie k základnej škole. Okrem navrhovaného ihriska je súčasťou areálu školy staršia bežecká dráha a skok do diaľky.


Futbalová tréningová plocha 60 x 27 m
je osadená pri existujúcom futbalovom ihrisku v areáli športového klubu. Na susedných pozemkoch sa nachádzajú stavebniny, trávnaté plochy a rodinná zástavba. Ihrisko je oplotené z troch strán a prístup na plochu je možný zo strany od hlavného futbalového ihriska.


Multifunkčné ihrisko
určené na tenis a volejbal umiestnené v areáli základnej školy, kde môže byť využívané počas vyučovacích hodín telesnej výchovy žiakmi a v popoludňajších hodinách žiakmi, mládežou, či dospelými občanmi obce.


Tréningová futbalová plocha
je situovaná do areálu športového klubu Čierne. Tréningové ihrisko je tesne napojené na kratšiu stranu veľkého ihriska zo severovýchodnej strany. Futbalová plocha slúži pre prípravu hráčov, prípadne hru amatérskych zápasov, čím sa predĺži a zachová sa lepšia kvalita trávnika na hlavnom ihrisku.

docMultifun. ihriska a futb. plocha23.50 KB