Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čierne
Miesto realizácie projektu: Obec Čierne

Stavba bola kolaudovaná 10/2010

Viac informácií nájdete Tu