SAM 4231InterregŽSK

V sobotu 9. septembra 2017 sme strávili krásny deň v našom partnerskom meste Skoczów. Výpravu z našej obce, ktorú tvorili starosta , zástupca starostu, pracovníčky obecného úradu a členovia Jednoty dôchodcov Slovenska z Čierneho, privítala direktorka Miejskieho Centra Kultury Integrator, pani Julia Raszka so svojimi pracovníčkami. Ony nás aj sprevádzali počas celého pobytu. Ukázali nám krásy mesta Skoczów, jeho historické, kultúrne a prírodné pamiatky. Sprievodcovia nám priblížili históriu pamiatok, udalostí a taktiež nás informovali i o prírodných pomeroch v meste a jeho okolí. Všetko úspešne a kvalitne tlmočila do poľského jazyka pani Katarzyna Bielik.

V odpoludňajších hodinách už začal hlavný program Festivalu slovensko-poľskej vzájomnosti, na ktorom okrem iných vystúpili aj naše miestne folklórne zoskupenia. V troch vstupoch sa úspešne a s veľkou odozvou vďačných divákov predstavila Folklórna skupina Ozvena a rínok v Skoczówe rozospievali aj Goralskí heligonkári z Čierneho. Festival otvoril a srdečne nás privítal primátor mesta pán Miroslaw Sitko. Našich hostiteľov pozdravil starosta obce Čierne pán Pavol Gomola.
Všetky vyššie uvedené aktivity boli realizované v rámci mikroprojektu Festival slovensko-poľskej vzájomnosti, číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/B/0014, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014 – 2020. Touto cestou ďakujeme za schválenie a finančnú podporu nášho mikroprojektu.
Úprimné poďakovanie patrí primátorovi mesta Skoczów Miroslavowi Sitkovi, jeho zástupcovi, pracovníkom mesta, pani direktorke Miejskieho Centra Kultury Integrator, pracovníkom tohto centra za krásne a vrelé privítanie, nezištnú pohostinnosť, za zaujímavý a pútavý celodenný program, ktorý vyvrcholil bohatým a kvalitným kultúrnym programom. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia.