Obrázok 20InterregŽSK

 V obci Čierne sa cez víkend 5. – 6. 8. hodovalo. Tohto roku boli čierňanské hody dvojdňové. V sobotu 5. 8. 2017 nás svojou návštevou poctila výprava z poľského družobného mesta Skoczów na čele s direktorkou Miejskieho Centra Kultury Integrator, pani Juliou Raszka. Po vzájomnom privítaní sa slovensko-poľskí účastníci v rámci aktivity mikroprojektu Festival slovensko-poľskej vzájomnosti vybrali na turistický pochod spoznávať prírodné a kultúrne dedičstvo obce Čierne. Po zaujímavej a pestrej prehliadke obce sa v rámci druhej aktivity projektu uskutočnil odborný seminár na tému Ľudové hudobné nástroje Kysúc.

Lektorom seminára bol uznávaný slovenský folklorista a inštrumentalista, pedagóg, etnológ, scenárista, režisér a publicista Pavol Kužma – čierňanský rodák a čestný občan obce Čierne. Svoju odbornosť a všestrannosť preukázal aj na tomto podujatí. Zaujímavou formou priblížil prítomným nielen teoreticky, ale aj prakticky folklórne tradície a predovšetkým ľudové hudobné nástroje Kysúc. Pri jednotlivých praktických ukážkach ukázali kus svojho umenia i jedinečná speváčka ľudových piesní Kysúc Helena Zahradníková a ľudové hudby Ondreja Rovňana zo Skalitého, Domu kultúry v Čadci a Kováčovcov z Novej Bystrice.
Seminár úspešne a kvalitne tlmočila do poľského jazyka pani Katarzyna Bielik.
Po seminári na pripravenom pódiu v areáli ZŠ – Ústredie nasledovalo vystúpenie hudobnej skupiny Smola a Hrušky.
V nedeľu 6. 8. 2017 sa pokračovalo treťou aktivitou mikroprojektu Festival slovensko-poľskej vzájomnosti. Odpoludňajší program festivalu sa niesol v znamení vystúpení slovenských (FSk Ozvena z Čierneho, Goralskí heligonkári z Čierneho, FS Drevár z Krásna nad Kysucou) a poľských folklórnych súborov (AHAVA, BEVIN, GWIAZDY SZERYFA zo Skoczówa). Na čierňanských hodoch nechýbali ani významní hostia z partnerských miest a obcí Poľskej a Českej republiky. Starosta obce Čierne Pavol Gomola srdečne pozdravil a privítal primátora mesta Skoczów Miroslava Sitko a tajomníčku Beatu Macura, direktorku Miejskieho Centra Kultury Integrator Juliu Raszka a jej zástupkyňu Alinu Rozner, zástupcu wójta Gminy Istebna Jozefa Polok a šoltýsa Gminy Jerziho Michalek, šoltýsa Jaworzynki Pawla Rucki, starostu obce Vendryně Bohuslava Raszka. Nechýbali ani domáci kysuckí hostia, poslanec ŽSK a primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa, poslanec ŽSK Jozef Cech, starosta obce Staškov Ladislav Šimčisko a starosta obce Vysoká nad Kysucou Anton Varecha. Program bol naozaj bohatý. Okrem vyššie spomínaných folklórnych skupín nás svojím umením potešili speváčky Sofia Gilániová a Dominika Moravcová z Čierneho, jedna z legiend slovenskej populárnej hudby, súrodenci Peter a Júlia Hečkovci, ľudová rozprávačka Ozefa Omáčkech, alias Daniela Piscová, z Krakovian a interpret piesní skupiny Queen s podobným hlasom Freddie Mercuryho, Jaroslav Břeský z Hoříc. Na hodoch nechýbali tentoraz ani stánky ľudových remeselníkov, ktorí tiež prispeli k pestrejšiemu hodovaniu.
Všetky vyššie uvedené aktivity boli realizované v rámci mikroprojektu Festival slovensko-poľskej vzájomnosti, číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/B/0014, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014 – 2020. Touto cestou ďakujeme za schválenie a finančnú podporu nášho mikroprojektu.
Poďakovanie organizátorom a partnerom podujatia: Obci Čierne – starostovi a všetkým pracovníkom, projektovému tímu pod vedením Márie Stráňavovej, TES pracovníkom pod vedením Ivety Bobulovej a Petra Putyru, našej farnosti vdp. Petrovi Švecovi, členom DHZ, projektovému partnerovi Mestskému centru kultúry Integrator a mestu Skoczów, partnerovi podujatia P&P music p. Strýček, sponzorom MUDr. Alojzovi Širancovi, Milanovi Jurgovi, Ing. Pavlovi Cyprichovi, Jozefovi Bazgerovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia.

Video zo seminára: https://youtu.be/xPbIK0wwlHM

FOTO: Zuzana Priečková