SAM 4231InterregŽSK

V sobotu 9. septembra 2017 sme strávili krásny deň v našom partnerskom meste Skoczów. Výpravu z našej obce, ktorú tvorili starosta , zástupca starostu, pracovníčky obecného úradu a členovia Jednoty dôchodcov Slovenska z Čierneho, privítala direktorka Miejskieho Centra Kultury Integrator, pani Julia Raszka so svojimi pracovníčkami. Ony nás aj sprevádzali počas celého pobytu. Ukázali nám krásy mesta Skoczów, jeho historické, kultúrne a prírodné pamiatky. Sprievodcovia nám priblížili históriu pamiatok, udalostí a taktiež nás informovali i o prírodných pomeroch v meste a jeho okolí. Všetko úspešne a kvalitne tlmočila do poľského jazyka pani Katarzyna Bielik.

Obrázok 20InterregŽSK

 V obci Čierne sa cez víkend 5. – 6. 8. hodovalo. Tohto roku boli čierňanské hody dvojdňové. V sobotu 5. 8. 2017 nás svojou návštevou poctila výprava z poľského družobného mesta Skoczów na čele s direktorkou Miejskieho Centra Kultury Integrator, pani Juliou Raszka. Po vzájomnom privítaní sa slovensko-poľskí účastníci v rámci aktivity mikroprojektu Festival slovensko-poľskej vzájomnosti vybrali na turistický pochod spoznávať prírodné a kultúrne dedičstvo obce Čierne. Po zaujímavej a pestrej prehliadke obce sa v rámci druhej aktivity projektu uskutočnil odborný seminár na tému Ľudové hudobné nástroje Kysúc.