Stašov cintorín

Stašov cintorín je rozdelený na dva sektory:
- sektor A (stará časť), kde sú hrobové miesta od čísla 1A po číslo 320A
- sektor B (nová časť), kde sú hrobové miesta od čísla 01B
Plán pohrebiska Stašovho nového cintorína (sektor B) vypracovaný Ing.arch. Ľubomírom Zaymusom obsahuje:
- hroby, počet 100
- dvojhroby, počet 150
- detské hroby, počet 24
- urnové pole

Kubínov cintorín

Kubínov cintorín je rozdelený na dva sektory:
- sektor A (stará časť), kde sú hrobové miesta od čísla 1 po číslo 898
- sektor B (nová časť), kde sú hrobové miesta od čísla 899
Súčasťou Kubínovho cintorína je aj Dom smútku.