Jednou z najvýznamnejších geografických osobitostí Kysúc je ich poloha v bezprostrednej blízkosti Trojmedzia, čiže styku hraníc Slovenska, Česka a Pol'ska. Výnimočnosť tohto postavenia je daná tým, že k najbližšiemu takémuto trojmedziu je smerom na východ 547 kilometrov a smerom na juh 265 km. Zo všetkých kysuckých obcí majú k tomuto miestu najbližšie tri obce Skalitskej doliny: Svrčinovec, Čierne a Skalité. Spája ich nielen táto zemepisná poloha, ale aj spoločná história a spoločné záujmy v súčasnosti. V roku 2006 si vytvorili spoločný mikroregión Kysucký triangel.

Spoločné osudy

Všetky tri obce boli založené počas kopaničiarskeho osídľovania územia strečnianskym panstvom. Svrčinovec v roku 1635, Čierne v roku 1650 a Skalité eviduje prvú písomnú zmienku z roku 1641. Od roku 1885, keď bola vybudovaná železnica z Čadce cez Skalité a Zwardoň do Poľska, boli tieto tri obce napojené na železničnú' sieť Európy. A v roku 1938 - 39 zdiel'ali spoločný osud, keď polovicu ich chotárov zabralo Poľsko. Po druhej svetovej vojne bolo toto spojenie s Poľskom prerušené skoro na celé polstoročie. Zato obyvatelia využívali relatívnu blízkosť priemyslového  Ostravska a húfne odchádzali za prácou do tamojšej priemyslovej aglomerácie. Nová etapa rozvoja týchto obcí sa datuje od roku 1992, keď bolo obnovené železnič­né spojenie s Pol'skom. V roku 2000 bolá celá trať zrekonštruovaná a elektrifikovaná,  čím sa zaradila medzi významné železnlčné koridory v strednej Európe. Otvoril sa aj cestný hraničný prechod do Pol'ska, vďaka čomu sa z prostriedkov Európskej únie vybudovali chodníky pozdlž cesty, prechádzajúcej obcami.