Les je domovom srnca  hôrneho, svine divej, menej častý je jeleň obyčajný, kuna lesná, vzácnejšie a jazvec lesný. Veľké  šelmy medveď hnedý, vlk dravý, a vzácne sa môže objaviť rys ostrovid. Pri vstupe do lesa ihneď upúta typický hlas sojky škriekavej, krkavca čierneho, ďatla čierneho veľkého. V lese žije celý rad významných druhov vtákov: sýkorky, glezgy, pinky, kôrovníky, brhlíky
a pod...
     
Hniezdi tu myšiak hôrny, jastrab lesný, jastrab krahulec, sokol myšiar, sova lesná, myšiarka ušatá, kuvik kapcavý. Zimuje tu chochláč severský, pinka severská a drozd čvikotavý. Mláky na lesných cestách, studničky a pramene obýva mlok horský, kunka žltobruchová, na vlhkých miestach žije nápadná salamandra škvrnitá