Tanečný večer 9. ročníka ZŠ Čierne - Ústredie 6. 2. 2015dscn3666.jpg
Po trojmesačnom kurze spoločenských tancov a správania pre žiakov 9. ročníka zo ZŠ Čierne - Ústredie, sa konal Tanečný večer v sále kultúrneho domu, za účasti pozvaných hostí.

Program:
- slávnostný nástup
- otvorenie večera kráľovským tancom - valčíkom žiakmi 9. ročníka zo ZŠ s MŠ Čierne  Vyšný koniec
- prehliadka tancov
- tanečné súťaže, kultúrny program /Jozef Šulgan, Andrea Šulganová, Lucia Haladejová/
- zábavná tombola
- voľná zábava, diskotéka

Podujatie pripravila Príspevková organizácia TES Čierne, vedúca kurzu: Iveta Bobulová.

 


img_0406.jpgV zaplnenej sále kultúrneho domu sa v piatok 30. januára 2015 konal tanečný večer žiakov 8. ročníkov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Slávnostným nástupoma kráľovským tancom – valčíkom / v podaní žiakov 9. ročníka zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec/ sa večer preniesol do prehliadky tancov /polka, čača, rock n roll, valčík, country tanec a kačací tanec/ a tanečných súťaží. Po semifinálovom kole sa do finále prebojovali štyri tanečné páry. Celú  tanečnú súťaž hodnotila porota, ktorej členmi boli: Mgr. Anna Pagáčová, Viera Čarnecká, Dis.art. Miroslava Bielaková, MUDr. Jozef Potočár a Ing. Peter Moják.

Konečné umiestnenie tanečných párov:
1. miesto: Nikola Ballonová, Ján Jurga
2. miesto: Viktória Mravcová, Matej Fonš
3. miesto: Tamara Šmatlavová, Jakub Michnica
4. miesto: Michaela Staňová, Peter Kulla
Cenu poroty získala: Michaela Oravcová

Pre hostí si žiaci pripravili aj kultúrne vystúpenie – ľudové piesne, kde ich hrou na heligónke doprevádzal Jozef Šulgan, zábavnú tombolu a tanečné súťaže.

Najobľúbenejším dievčaťom a naj chlapcom, ktorých si vyberali  ôsmaci sami medzi sebou sa stali: Laura Škorvánková a Peter Kulla.

Celý večer prebiehal vo veľmi  príjemnej atmosfére.

Vypracovala: Iveta Bobulová, vedúca kurzu, kul. pracovník Príspevková organizácia TES Čierne


      O b e c   Č i e r n e        

kultúrno – spoločenské, turistické

a  športové  podujatia rok  2015

 

Termín

Názov podujatia

Organizátor

Miesto konania

1.  január

Novoročný výstup na Veľký Polom

TK  AHA Čierne

 

Január - február

Tanečné večery  deviateho ročníka zo ZŠ  Čierne – Ústredie

TES Čierne

ZŠ Čierne - Ústredie

24. január

Poľovnícky ples

Poľovnícko – ochranárska spoločnosť Čierne

Sála kul. domu Čierne

25. január

KLM – Serafínov – Čierne – otvorenie sezóny behu na bežkách

TK AHA Čierne

 

30. január

Slávnostný tanečný večer  ôsmych ročníkov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec s tanečnou súťažou

TES Čierne

Sála kul. domu  Čierne

6. február

Slávnostný tanečný večer  deviateho ročníka zo ZŠ  Čierne – Ústredie s tanečnou súťažou

 

TES Čierne

 

 

Sála kul. domu Čierne

7. február

Lyžiarsky Retro beh

Lyžiarsky štafetový pretek  na starých lyžiach a v retro oblečení

Obec Čierne,

Gmina Wisla

Gmina Wisla

8. február

Karneval pre malých aj veľkých

TES Čierne, Komisia KVMŠ a soc. vecí

Sála kul. domu Čierne

14. február

Valentínsky večierok

 

ZRPŠ pri ZŠ Čierne – Ústredie

Sála kul. domu Čierne

 

14. február

Dorastenecký futbalový turnaj  

Kysucký triangel

ŠK Čierne, Obec Čierne,

Kysucký triangel

ŠK  Korňa

15. február

VIII. ročník Veľká Fatra – bežky

TK AHA Čierne

 

22. február

X. ročník Bežkami na Gírovú

TK  AHA Čierne

 

26. február

Hudbou k srdcu

hudobný koncert detí základných škôl a detí  ZUŠ M. R. Štefánika Čadca - elokované pracovisko pri ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec

ZUŠ M.R. Štefánika, ZŠ Čierne – VK, Obec Čierne

Sála kul. domu Čierne

28. február

IV. ročník Beskydsky YETI

TK  AHA Čierne

 

1. – 31. marec

Marec mesiac knihy

besedy pre žiakov ZŠ pri príležitosti mesiaca knihy s autormi  detskej literatúry, TSK  – súťažné kvízy a tajničky s odmenami, knižná hliadka v našej obci  v rámci celoslovenskej kampane...

TES Čierne,

Obecná knižnica

Obecná knižnica  v Čiernom

8. marec

III. ročník Kinder AHA zimná opekačka na Trojmedzí

TK AHA Čierne

Trojmedzie

 

22. marec

 

XXVIII. ročník Jozefovského behu    VIII.  ročník memoriálu Jána Konôpku

/ bežecký pretek od šesťročných žiakov a žiačky   až po ženy a mužov nad 60 rokov /

 

ŠK Čierne, Obec Čierne

 

ŠK Čierne

 

 

 

23. – 29. marec

Celookresná chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí spojená s výtvarnou súťažou pre deti materských a základných škôl

Okresná poľovnícka komora Čadca, Združenie poľovníckych spoločností Čierne, Svrčinovec, Obec Čierne

Sála kul. domu v Čiernom

24. marec

Slávnostné pasovanie žiakov 2. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec do cechu Správneho čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom

TES Čierne, Obecná knižnica v Čiernom

Obecná knižnica

v Čiernom

31. marec

Slávnostné pasovanie žiakov 2. ročníka  Čierne – Ústredie do cechu Správneho čitateľa Obecnej knižnice

v Čiernom

TES Čierne, Obecná knižnica v Čiernom

Obecná knižnica

v Čiernom

apríl - máj

Výtvarná súťaž pre deti MŠ a ZŠ  na tému Rozprávky H. Ch. Andersena, spojené s výstavou výtvarných prác

 

TES Čierne, Obecná knižnica v Čiernom

Obecná knižnica v Čiernom

 

11. -12. apríl

Nahrávanie čierňanských piesní na CD s FS Ozvenou

Obec Čierne, FS Ozvena

Sála kul. domu Čierne

19. apríl

VIII. ročník – Veľkonočný Kinder AHA výstup na Grúň

TK  AHA Čierne

 Čierne

 

21. apríl

Chlapček synček – bábkové predstavenie pre žiakov ZŠ a MŠ Čierne - Ústredie

KKS Čadca,

Prísp. org. TES Čierne

Sála kul. domu Čierne

26. apríl

VIII. ročník otváranie cyklo - sezóny /Rúbaniskom- 40 km / Trasa: Čierne – Liesková – Serafínov - Ochodzita – Čierne

TK  AHA Čierne

 

1. máj

Slávnostné stavanie mája na Trojmedzí, oslavy vstupu do Európskej únie spojené s kultúrnym vystúpením a zdobením mája /FS Ozvena/

Obec Čierne,

TK  AHA Čierne

Trojmedzie

2. máj

 

 

Sv. Florián – hody DHZ Čierne spojené

s prehliadkou hasičskej techniky, stánkovým predajom a hodovými atrakciami

DHZ Čierne

Čierne - Zágrunie

8. máj

Deň víťazstva nad fašizmom

pietny akt kladenia vencov a kytíc pri Pamätníku padlých

Obec Čierne

Pamätník padlých obec Čierne

9. máj

VIII. roč. Kysuce – Orava – Kysuce /okolie Novej  Bystrickej priehrady/ cyklo – 60 km

TK  AHA Čierne

 

10. máj

Celoobecná oslava Dňa matiek

/ kultúrne vystúpenie  pre všetky mamičky k ich sviatku, vystúpenie FS Ozvena /

TES Čierne.

Obec Čierne

Sála kul. domu Čierne

máj

XI. ročník Medzinárodného šachového turnaja – Kysucký triangel

/ pre všetkých, ktorí majú radi šach – od začiatočníkov až po seniorov  s medzinárodnou účasťou hráčov z PR, SR, ČR /

Obec Čierne

Sála kul. domu Čierne

 

23. máj

VIII. ročník – Kysucká päťdesiatka

 

TK  AHA Čierne

 

31. máj

Divadelné predstavenie pre deti k  sviatku MDD

TES Čierne, Obec Čierne

Sála kul. domu Čierne

jún

 MDD- športový deň detí Kysuckého  triangla

- športové zápolenie detí základných škôl zo Skalitého, Svrčinovca a Čierneho  

Obec Svrčinovec,

Základné školy v Čiernom

Športové ihrisko, obec  Svrčinovec

13. jún

VIII.  ročník - Cyklotura  Lysá Hora, trasa: Čierne –

Gírová – Slavíč – Biely Kríž – Lysá Hora, spojená  s peším výstupom na Lysu

TK

AHA Čierne

 

20. jún

Európsky cyklistický piknik

Radio Katowice, Radio Ostrava, Radio Regina, Gmina Istebna, obec Hrčava, Obec Čierne

Trojmedzie

 jún

Medzinárodný  futbalový  turnaj  starších žiakov v rámci trojhraničnej spolupráce ČR, SR, PR

ŠK Čierne. Obec Čierne

ŠK Albrechtice

19. – 20. jún

VII. ročník – Západné Tatry

TK  AHA Čierne

 

Jún

Valy v Čiernom - beseda pre žiakov oboch základných škôl s archeológom o archeologickom výskume na lokalite Valy

- výstava hmotných prameňov z archeologického výskumu v Obecnej knižnici v Čiernom

Obec Čierne,  TES Čierne,

Archeologický ústav SAV Nitra

ZŠ v obci,

Obecná knižnica

v Čiernom

28. jún

Slávnostná svätá omša Kostol sv. Petra a Pavla – Čierne – Vyšný koniec, kultúrny program, vystúpenie domácej FS OZVENA, miestnych mažoretiek TINA

Obec Čierne

Kostol sv. Petra a Pavla Čierne – Vyšný koniec

 

 júl

XI. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí –  medzinárodné  stretnutie detí z PR, SR a ČR  v Poľskej republike /výlety, súťaže, spoznávanie krajiny, jazyka, histórie a kultúry, nadväzovanie nových kamarátstiev... /

Obec Čierne,

Gmina Istebna

Gmina Istebna

 

 19. júl

81.  výročie založenia ŠK v Čiernom – futbalový turnaj mužov

ŠK Čierne, Obec Čierne

ŠK Čierne

 

2. august

Celoobecné oslavy pri príležitosti konania miestnych hodov na sv. Ignáca,  hodové atrakcie, bohatý kultúrny program, ľudová veselica

- krst CD čierňanských piesní v podaní FS Ozvena spojené s kultúrnym vystúpením

 

Obec Čierne 

Čierne - Ústredie

 

22. – 23.  august

VII. ročník  spoločného stretnutia v  slovensko - česko- poľskom pohraničí na Trojmedzí spojené so svätou omšou

I. ročník stretnutia západoslovanských národov

Obec Čierne,

Žilinská diecéza

ČR – Hrčava,

PL – Gmina Istebna

Trojmedzie

 

 

23. august

III. ročník MAJSTROVSTVÁ SVETA GORALOV V HORSKOM MARATÓNE

ŠKP Čadca, Goral maratón team,

ČR, PR, Obec Čierne

Trojmedzie

 

 

29. august

 71. výročie SNP - pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku padlých

Obec Čierne

Pamätník padlých Čierne

 

september

Spoločné stretnutie OZ a predstaviteľov  obcí Kysuckého triangla

Obec

Skalité

Ihrisko ŠK

Skalité

 

september

Olympiáda partnerských obcí 2015 Vendryně

Športové zápolenie družstiev Českej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky v netradičných disciplínach

Obec Vendryně, Obec Čierne

 

Obec Vendryně

Športový areál

 

19. september

XVI. ročník – Cez tri štáty Európy - turistický pochod Kinder AHA

TK  AHA Čierne

 

 

25. september

XIV.  ročník - Jánošíkov chodník

TK  AHA Čierne

 

 

3. - 4. október

VII. ročník Poľské Tatry

TK  AHA Čierne

 

 

23. október

VII. ročník Okolo Čierneho – turistický prechod

TK  AHA Čierne

 

 

október

Uvítanie novorodeniatok

Obec Čierne,

TES Čierne

Sála kul. domu Čierne

 

október

Mesiac úcty k starším – stretnutie dôchodcov

/ kultúrne vystúpenie  pre všetkých pozvaných seniorov spojené s občerstvením, v programe vystúpia deti z materských  a základných škôl,  FS Ozvena /

Obec Čierne, TES Čierne

Sála kul. domu Čierne

 

11. november

Výročie ukončenia 1. sv. vojny – pietny akt kladenia vencov a kytíc pri Pamätníku padlých v 1. sv. vojne

Obec Čierne,

JDS Čierne

Pamätník padlým v I. sv. vojne

 

5. december

Mikulášska párty pre deti, príchod Mikuláša s pomocníkmi,  rozdávanie balíčkov, kul. program, diskotéka, spojené s rozsvietením stromčeka pred obecným úradom

TES Čierne, Komisia KVMŠ a soc. vecí

Sála  kul. domu Čierne

 

25. december

Jasličková slávnosť

/ kul. vystúpenie detí z farského spoločenstva /

Farnosť  Čierne

Kostol sv. Ignáca Čierne – Ústredie, Kostol sv. Petra a Pavla - VK

 

26. december

Živý betlehem detí z farského spoločenstva

Farnosť Čierne

Kostol sv. Ignáca Čierne – Ústredie, Kostol sv. Petra a Pavla - VK

 

27. december

Vianočný koncert Mariána Banga

Farnosť Čierne,

Obec Čierne

Kostol sv. Ignáca

 

28. december

 

Vianoce 2015 - vystúpenie FS  Ozvena, detí zo základných škôl v sále kultúrneho domu v Čiernom

 Obec Čierne,

TES Čierne

Sála kul. domu Čierne

 

31. december

VII. ročník - Uvítanie Nového roka na Trojmedzí,

stretnutie s občanmi troch krajín  na Trojmedzí – spoločné

uvítanie Nového roka so živou hudbou

Obec Čierne,

TK  AHA Čierne

Trojmedzie

 

 

 

                                         Z m e n a      p o d u j a t í      v y h r a d e n á     !

Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí

v našej obci sa dozviete z internetovej stránky našej obce   www.obeccierne.sk, z obecných vitrín,

alebo na telefónnych číslach:  041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183.

Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na stránke:

www.klub-aha.sk

/ Róbert Tatarka – predseda klubu, kontakt: 0915 183 410 /

Vypracovala: Iveta Bobulová , prac.  Príspevková organizácia TES Čierne, kontakt: 041 / 43 73 183

image015.jpgUž II. ročník Svetielkovej slávnosti na Čiernom je dôkazom aktívnej spolupráce rodičov detí s pedagogickým zborom Materskej školy Čierne-Ústredie. Pre všetky detičky, ich kamarátov a rodičov bola dňa 12. 11. 2014 so začiatkom o 17.00 hod. pripravená jesenná prechádzka obcou Čierne so svetielkami, lampiónmi či lampášikmi, ktoré vyčarovali úsmev a radosť v tvárach malých i veľkých účastníkov slávnosti.
 

pdf viac info
iooo008.jpgKaždoročne na jeseň prejavujeme všetci úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú na jeseň života postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými skúsenosťami, ktoré odovzdávajú nám, neskôr narodeným. Obec Čierne si uctila svojich seniorov spoločným posedením, ktoré bolo spestrené kultúrnym programom.  Slávnostný prípitok a príhovor sa nezaobišiel bez starostu našej obce Ing. Pavla Gomolu.

image025.jpgUvítanie novorodeniatok v našej obci prebehlo v slávnostnej atmosfére v sále kultúrneho domu vo štvrtok 23. októbra 2014.
Po úvodnej básni  a kultúrnom programe sa rodičom prihovoril starosta obce Ing. Pavol Gomola. Slávnostný akt podpisu do Pamätnej knihy a malý darček spolu so zvečnením tejto chvíle, bolo pre rodičov najmladších občanov milým potešením.

image032.jpgDetská hasičská súťaž,, O pohár riaditeľa školy“ oslavovala desiate výročie. Výbor DHZ Čierne - Vyšný koniec zorganizoval desiaty ročník detskej pohárovej súťaže, ktorá sa uskutočnila 28.9.2014 na ihrisku U Moravca. Svoju zdatnosť preukázalo 16 žiackych družstiev chlapcov a dievčat. Výbornú atmosféru umocnila účasť pozvaných hostí: za OV DHZ Marta Balošáková, riaditeľ školy Mgr. Ladislav Knap, zástupkyňa RŠ Dana Oravcova, predseda komisie mládeže pri OV DHZ Jozef Malík ,vedúci mládeže v Dolní Lomné pán Truchlík a čestný predseda DO DHZ Ignác Moravec.