DSCN0004Pred blížiacim sa Novým rokom pripravila Obec Čierne a Príspevková organizácia TES Čierne pre všetkých spoluobčanov po druhýkrát Silvestrovské stretnutie pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly.
Po svätej omši sa v príjemnej atmosfére zhromaždili ľudia dobrej vôle, aby spolu so svojimi susedmi, priateľmi, známymi oslávili príchod Nového roka. Po privítaní a slávnostnom prípitku starostu obce, Pavla Gomolu, silvestrovský večer pokračoval kultúrnym programom.
Ani mráz neubral z chuti, potešiť „svojich“ všetkých, čo vystupovali: Dominika Moravcová, FSk Ozvena a muži z Jednoty dôchodcov v Čiernom.

 

DSCN3411Nedočkavo rodičia s deťmi čakali v sobotu 3. decembra 2016 v sále kultúrneho domu v Čiernom na príchod svätého Mikuláša.
Ale treba ísť pekne po poriadku. Mikulášsky podvečer otvorila moderátorka Iveta Bobulová, večer ďalej pokračoval spevom Dominiky Moravcovej, rozprávkou O Snehulienke v podaní divadelného zoskupenie Kapor na scéne zo Žiliny až do príchodu svätého Mikuláša.
Po rozprávke nastal čas pre vzácneho hosťa.
Snehulienka pomohla spolu so všetkými deťmi v sále privolať svätého Mikuláša. Jeho príchod rozžiaril oči najmä tým najmenším. Samozrejme, že neprišiel sám. Mal svojich pomocníkov anjelov a čerta - a tí so sebou niesli aj dobrôtky pre všetky dobré deti.

DSC 0313Mesiac október je známy tým, že okrem krásne sfarbeného jesenného lístia nesie i krásny prívlastok – mesiac úcty k starším. Ani my sme tomuto pomenovaniu nič nezostali dlžní a našich jubilantov sme si uctili, ako sa patrí. Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa v Kultúrnom dome v Čiernom o 14. hodine uskutočnilo slávnostné posedenie našich tohtoročných jubilantov. Podľa slov organizátoriek  Márie Benčíkovej a Márie Stráňavovej  tento rok oslavuje svoje 65-te, 70-te, 75-te a 80-te narodeniny až 102 Čierňanov. Jubilanti si mohli vychutnať príjemný kultúrny program, v ktorom sa predstavila speváčka Sofia Gilániová, detičky z MŠ – Ústredia, mažoretky a folklórna skupina Ozvena. Nechýbal ani príhovor starostu Pavla Gomolu a Jána Ďuricu, ktorý sa ujal moderátorského mikrofónu.

pdfPodujatia - rok 2016408.83 KB

Táto olympiáda zameraná na šikovnosť a vynaliezavosť priniesla nášmu družstvu zemiakovú medailu. Súťažilo sa v hode kockou, v pribíjaní klincov, v jedení párok, v triafaní futbalovej lopty do brány, v preťahovaní lanom a v slalome na detskej tatre. Vyvrcholením Spartakiády bolo prekvapenie pre starostov a súťažiacich, ktorí mali v časovom limite troch minút uviazať čo najdlhšie lano zo svojho oblečenia. V tejto disciplíne sme sa stali jednoznačne víťazmi, ako aj v jedení párok. No i tak to nestačilo na medailové umiestnenie. Ale o to nešlo. Dôležité bolo zúčastniť sa a prežiť netradične jednu sobotu.
Obec Čierne reprezentovali: Alexandra Šoporová, Sofia Gilániová, Marta Jašurková, Beáta Stašová, Dana Oravcová, Ján Oravec, Ľubomír Hruštinec, Marek Jašurek, Anton Jašurek a starosta obce Pavol Gomola.

DSCN1815Krásna príroda, zaujímavé cyklotrasy, skvelé počasie prilákali vyše tisíc cykloturistov i turistov na III. ročník Európskeho cyklistického pikniku, ktorý sa konal na Trojmedzí v sobotu 18. júna 2016.
Nešlo len o športové výkony, ale hlavne o stretnutie blízkych susedov, priateľov – Čechov, Slovákov a Poliakov. Miesto na Trojmedzí sa zaplnilo ľuďmi, pre ktorých bol pripravený kultúrny program, súťaže, rozhovory, špeciality regionálnych kuchýň...
Opäť aspoň na chvíľu o niečo bližšie k sebe.
Podujatie pripravili:
Poľský rozhlas Katovice, Český rozhlas Ostrava, RTVS rádio Regina, Obec Čierne, Obec Hrčava, Obec Istebna.

Vypracovala: Iveta Bobulová

Tti. plagát

DSCN0623Každoročne si Obec Čierne uctí mamičky k ich sviatku, ktorý sa slávi vždy druhú májovú nedeľu. Nenahraditeľnosť, jedinečnosť matiek, ich nekonečná láska, obetavosť, trpezlivosť si zaslúži naše veľké ĎAKUJEM.
Pri tejto príležitosti pripravila Obec Čierne, Príspevková organizácia TES Čierne vystúpenie populárnej dvojice DUO Yamaha – Alfonza a Mariána Kotvanovcov. V slávnostnom príhovore sa všetkým mamám prihovoril zástupca starostu obce Ján Ďurica.
Nádherné mamičky, nádherná atmosféra.

Text, foto: Iveta Bobulová

DSCN0396V nedeľu, 1. 5. 2016, už po štrnásty raz Trojmedzie ožilo tancom a spevom pri príležitosti stavania mája. Slávnostnú atmosféru tohto podujatia zažili všetci účastníci, ktorí prichádzali z troch strán (SR, ČR a PL). Táto pekná tradícia – Stavanie mája na Trojmedzí – rozvíja dobré susedské vzťahy na hraniciach troch krajín, troch národností a troch kultúr, pričom toto krásne posolstvo je zaslané do celej Európy. Máj tradične postavili zástupcovia samospráv slovenskej obce Čierne, českej obce Hrčava a poľskej gminy Istebna s občanmi prihraničného regiónu za spevu a tancov miestnych folklórnych zoskupení zo Slovenska a Poľska. Po postavení mája sa všetkým prítomným prihovorili starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola, starosta obce Hrčava Ing. Peter Staňo a wójt gminy Istebna Henryk Gazurek. Zároveň vyjadrili želanie, aby prvomájové stretnutia na Trojmedzí mali svoje pokračovanie aj o rok. Oslavy 1. mája pokračovali družnými rozhovormi a spoločným spevom goralských a slovenských piesní.