DSCN0396V nedeľu, 1. 5. 2016, už po štrnásty raz Trojmedzie ožilo tancom a spevom pri príležitosti stavania mája. Slávnostnú atmosféru tohto podujatia zažili všetci účastníci, ktorí prichádzali z troch strán (SR, ČR a PL). Táto pekná tradícia – Stavanie mája na Trojmedzí – rozvíja dobré susedské vzťahy na hraniciach troch krajín, troch národností a troch kultúr, pričom toto krásne posolstvo je zaslané do celej Európy. Máj tradične postavili zástupcovia samospráv slovenskej obce Čierne, českej obce Hrčava a poľskej gminy Istebna s občanmi prihraničného regiónu za spevu a tancov miestnych folklórnych zoskupení zo Slovenska a Poľska. Po postavení mája sa všetkým prítomným prihovorili starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola, starosta obce Hrčava Ing. Peter Staňo a wójt gminy Istebna Henryk Gazurek. Zároveň vyjadrili želanie, aby prvomájové stretnutia na Trojmedzí mali svoje pokračovanie aj o rok. Oslavy 1. mája pokračovali družnými rozhovormi a spoločným spevom goralských a slovenských piesní.

I keď tohtoročná zima veľmi dscn0288.jpgsnehu nepraje, organizátori tradičného zábavného preteku vo Wisle - na starých drevených lyžiach a v retro oblečení - si vždy poradia. Nedeľa 31. januára opäť patrila tomuto obľúbenému preteku. Mnoho priaznivcov v retro kostýmoch sa postavili na štartovaciu dráhu na starom Jonidle, aby v štafetovom behu na starých drevených lyžiach /i tomu čo sa na ne podobali/ bojovali o čo najlepšie miesto.

dscn1220

Dňa 16.12. sa odohral 1. ročník nezabudnuteľného koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ M. R. Štefánika s názvom VIANOČNÁ KOLEDA. Vďaka patrí  účinkujúcim žiakom: S. Koperová, N. Matysová, I. K. Čáková, K. Vitosová, K. Krčmáriková, A. Lučanová, G.Paštrnáková, S. Grausová, A. Grochal, H. Truchlíková, M. Pokrivka, I. Lašová, S. Gilániová, T.Krčmárik, L. Grochalová,  L. Najdeková, A. Grochlová, M. Klušák, M. Straková, E. Majchráková, A. Kyrisová, A. Najdeková, V. Koperová, L. Najdeková, M. Miková, B. Pokrivková, K. Lieskovan, V.Švancarová, T. Švancarová, E. Matysová a žiakom výtvarného odboru. Zvlášť chceme poďakovať za spoluprácu a podporu pánovi starostovi Čierneho Ing. Pavlovi Gomolovi, riaditeľovi ZŠ s MŠ Čierne vyšný koniec Mgr. Ladislavovi Knapovi, p. Ivete Bobulovej a pedagógom: M. Bielakovej, V. Cabukovi, B. Cyprichovej, M. Dikošovej, J. Harvanovi, M. Kozovej, M. Kunákovej, D. Labákovej, P. Mestickému a samozrejme zvukárovi  P. Putyrovi.

M. Bielaková  pedagóg ZUŠ M.R. Štefánika, Čadca

dscn0054.jpg Nedeľné popoludnie v obci Čierne patrilo všetkým deťom i dospelým, ktorí sa chceli zabaviť a preniesť sa na chvíľu do ríše rozprávok, fantázie. 
Necelá stovka nápaditých masiek v kategórii deti MŠ, ročníky 1. - 4., ročníky 5. - 9. a v kategórii dospelých súťažili na tradičnom Karnevale pre malých i veľkých v sále Kultúrneho domu v Čiernom v nedeľu 24. januára 2016.

sam_2143.jpgZvedavé a nedočkavé pohľady najmenších, pomaľované tváre v sále kultúrneho domu v Čiernom netrpezlivo čakali v sobotu 5.12. 2015 na príchod svätého Mikuláša.
Čerti a anjeli v plnej pohotovosti vítali všetkých prichádzajúcich. Chýbal len Mikuláš. Po úvodnej básni a vianočnej kolede v podaní skupinky z Ďalekého Čierneho Stredoseveru sa v zaplnenej sále všetkým čakajúcim prihovoril starosta obce Ing. Pavol Gomola. Ešte bolo treba trochu počkať. Mažoretky Tina a vzácni hostia z divadelno-improvizačného súboru zo Žiliny Kapor na scéne, potešili a pobavili nielen najmenších.
Rozprávka Psíček a mamička vyčarila úsmev i na tvárach dospelých. To už prichádzal Mikuláš. Pomocníci mu pomáhali zniesť plné koše balíčkov pre dobré deti. Najskôr však bolo treba zázračnou palicou rozsvietiť stromček pred Obecným úradom. No a potom už len prevziať balíček z rúk Mikuláša. Mikulášska párty ale ešte nekončila. Pre všetkých bola pripravená diskotéka a tanečné vystúpenie detí zo ZŠ Čierne - Ústredie.

Skutočne vydarený Mikuláš! Tešíme sa na deti a ich dobrých rodičov opäť o rok.


Iveta Bobulová

retro_beh.jpg

pdfKARNEVAL213.05 KB

Zrodilo sa svetlo dsc_0075.jpg

Vianočný koncert nevidiaceho umelca Maroša Banga pod názvom Zrodilo sa svetlo zohrial pri srdiečku všetkých, ktorí v nedeľu 27. decembra 2015 prišli na  jeho vystúpenie do Kostola sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom. Emotívne naplnený program si našiel cestičku ku každému srdcu, ktoré bolo otvorené prijať krásny hlas Maroša Banga a sprievodné slovo jeho manželky Alexandry.

Iveta Bobulová