DSC 0313Mesiac október je známy tým, že okrem krásne sfarbeného jesenného lístia nesie i krásny prívlastok – mesiac úcty k starším. Ani my sme tomuto pomenovaniu nič nezostali dlžní a našich jubilantov sme si uctili, ako sa patrí. Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa v Kultúrnom dome v Čiernom o 14. hodine uskutočnilo slávnostné posedenie našich tohtoročných jubilantov. Podľa slov organizátoriek  Márie Benčíkovej a Márie Stráňavovej  tento rok oslavuje svoje 65-te, 70-te, 75-te a 80-te narodeniny až 102 Čierňanov. Jubilanti si mohli vychutnať príjemný kultúrny program, v ktorom sa predstavila speváčka Sofia Gilániová, detičky z MŠ – Ústredia, mažoretky a folklórna skupina Ozvena. Nechýbal ani príhovor starostu Pavla Gomolu a Jána Ďuricu, ktorý sa ujal moderátorského mikrofónu.

pdfPodujatia - rok 2016408.83 KB

Táto olympiáda zameraná na šikovnosť a vynaliezavosť priniesla nášmu družstvu zemiakovú medailu. Súťažilo sa v hode kockou, v pribíjaní klincov, v jedení párok, v triafaní futbalovej lopty do brány, v preťahovaní lanom a v slalome na detskej tatre. Vyvrcholením Spartakiády bolo prekvapenie pre starostov a súťažiacich, ktorí mali v časovom limite troch minút uviazať čo najdlhšie lano zo svojho oblečenia. V tejto disciplíne sme sa stali jednoznačne víťazmi, ako aj v jedení párok. No i tak to nestačilo na medailové umiestnenie. Ale o to nešlo. Dôležité bolo zúčastniť sa a prežiť netradične jednu sobotu.
Obec Čierne reprezentovali: Alexandra Šoporová, Sofia Gilániová, Marta Jašurková, Beáta Stašová, Dana Oravcová, Ján Oravec, Ľubomír Hruštinec, Marek Jašurek, Anton Jašurek a starosta obce Pavol Gomola.

DSCN1815Krásna príroda, zaujímavé cyklotrasy, skvelé počasie prilákali vyše tisíc cykloturistov i turistov na III. ročník Európskeho cyklistického pikniku, ktorý sa konal na Trojmedzí v sobotu 18. júna 2016.
Nešlo len o športové výkony, ale hlavne o stretnutie blízkych susedov, priateľov – Čechov, Slovákov a Poliakov. Miesto na Trojmedzí sa zaplnilo ľuďmi, pre ktorých bol pripravený kultúrny program, súťaže, rozhovory, špeciality regionálnych kuchýň...
Opäť aspoň na chvíľu o niečo bližšie k sebe.
Podujatie pripravili:
Poľský rozhlas Katovice, Český rozhlas Ostrava, RTVS rádio Regina, Obec Čierne, Obec Hrčava, Obec Istebna.

Vypracovala: Iveta Bobulová

Tti. plagát

DSCN0623Každoročne si Obec Čierne uctí mamičky k ich sviatku, ktorý sa slávi vždy druhú májovú nedeľu. Nenahraditeľnosť, jedinečnosť matiek, ich nekonečná láska, obetavosť, trpezlivosť si zaslúži naše veľké ĎAKUJEM.
Pri tejto príležitosti pripravila Obec Čierne, Príspevková organizácia TES Čierne vystúpenie populárnej dvojice DUO Yamaha – Alfonza a Mariána Kotvanovcov. V slávnostnom príhovore sa všetkým mamám prihovoril zástupca starostu obce Ján Ďurica.
Nádherné mamičky, nádherná atmosféra.

Text, foto: Iveta Bobulová

DSCN0396V nedeľu, 1. 5. 2016, už po štrnásty raz Trojmedzie ožilo tancom a spevom pri príležitosti stavania mája. Slávnostnú atmosféru tohto podujatia zažili všetci účastníci, ktorí prichádzali z troch strán (SR, ČR a PL). Táto pekná tradícia – Stavanie mája na Trojmedzí – rozvíja dobré susedské vzťahy na hraniciach troch krajín, troch národností a troch kultúr, pričom toto krásne posolstvo je zaslané do celej Európy. Máj tradične postavili zástupcovia samospráv slovenskej obce Čierne, českej obce Hrčava a poľskej gminy Istebna s občanmi prihraničného regiónu za spevu a tancov miestnych folklórnych zoskupení zo Slovenska a Poľska. Po postavení mája sa všetkým prítomným prihovorili starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola, starosta obce Hrčava Ing. Peter Staňo a wójt gminy Istebna Henryk Gazurek. Zároveň vyjadrili želanie, aby prvomájové stretnutia na Trojmedzí mali svoje pokračovanie aj o rok. Oslavy 1. mája pokračovali družnými rozhovormi a spoločným spevom goralských a slovenských piesní.

I keď tohtoročná zima veľmi dscn0288.jpgsnehu nepraje, organizátori tradičného zábavného preteku vo Wisle - na starých drevených lyžiach a v retro oblečení - si vždy poradia. Nedeľa 31. januára opäť patrila tomuto obľúbenému preteku. Mnoho priaznivcov v retro kostýmoch sa postavili na štartovaciu dráhu na starom Jonidle, aby v štafetovom behu na starých drevených lyžiach /i tomu čo sa na ne podobali/ bojovali o čo najlepšie miesto.

dscn1220

Dňa 16.12. sa odohral 1. ročník nezabudnuteľného koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ M. R. Štefánika s názvom VIANOČNÁ KOLEDA. Vďaka patrí  účinkujúcim žiakom: S. Koperová, N. Matysová, I. K. Čáková, K. Vitosová, K. Krčmáriková, A. Lučanová, G.Paštrnáková, S. Grausová, A. Grochal, H. Truchlíková, M. Pokrivka, I. Lašová, S. Gilániová, T.Krčmárik, L. Grochalová,  L. Najdeková, A. Grochlová, M. Klušák, M. Straková, E. Majchráková, A. Kyrisová, A. Najdeková, V. Koperová, L. Najdeková, M. Miková, B. Pokrivková, K. Lieskovan, V.Švancarová, T. Švancarová, E. Matysová a žiakom výtvarného odboru. Zvlášť chceme poďakovať za spoluprácu a podporu pánovi starostovi Čierneho Ing. Pavlovi Gomolovi, riaditeľovi ZŠ s MŠ Čierne vyšný koniec Mgr. Ladislavovi Knapovi, p. Ivete Bobulovej a pedagógom: M. Bielakovej, V. Cabukovi, B. Cyprichovej, M. Dikošovej, J. Harvanovi, M. Kozovej, M. Kunákovej, D. Labákovej, P. Mestickému a samozrejme zvukárovi  P. Putyrovi.

M. Bielaková  pedagóg ZUŠ M.R. Štefánika, Čadca