Tti. plagát

DSCN0623Každoročne si Obec Čierne uctí mamičky k ich sviatku, ktorý sa slávi vždy druhú májovú nedeľu. Nenahraditeľnosť, jedinečnosť matiek, ich nekonečná láska, obetavosť, trpezlivosť si zaslúži naše veľké ĎAKUJEM.
Pri tejto príležitosti pripravila Obec Čierne, Príspevková organizácia TES Čierne vystúpenie populárnej dvojice DUO Yamaha – Alfonza a Mariána Kotvanovcov. V slávnostnom príhovore sa všetkým mamám prihovoril zástupca starostu obce Ján Ďurica.
Nádherné mamičky, nádherná atmosféra.

Text, foto: Iveta Bobulová

DSCN0396V nedeľu, 1. 5. 2016, už po štrnásty raz Trojmedzie ožilo tancom a spevom pri príležitosti stavania mája. Slávnostnú atmosféru tohto podujatia zažili všetci účastníci, ktorí prichádzali z troch strán (SR, ČR a PL). Táto pekná tradícia – Stavanie mája na Trojmedzí – rozvíja dobré susedské vzťahy na hraniciach troch krajín, troch národností a troch kultúr, pričom toto krásne posolstvo je zaslané do celej Európy. Máj tradične postavili zástupcovia samospráv slovenskej obce Čierne, českej obce Hrčava a poľskej gminy Istebna s občanmi prihraničného regiónu za spevu a tancov miestnych folklórnych zoskupení zo Slovenska a Poľska. Po postavení mája sa všetkým prítomným prihovorili starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola, starosta obce Hrčava Ing. Peter Staňo a wójt gminy Istebna Henryk Gazurek. Zároveň vyjadrili želanie, aby prvomájové stretnutia na Trojmedzí mali svoje pokračovanie aj o rok. Oslavy 1. mája pokračovali družnými rozhovormi a spoločným spevom goralských a slovenských piesní.

I keď tohtoročná zima veľmi dscn0288.jpgsnehu nepraje, organizátori tradičného zábavného preteku vo Wisle - na starých drevených lyžiach a v retro oblečení - si vždy poradia. Nedeľa 31. januára opäť patrila tomuto obľúbenému preteku. Mnoho priaznivcov v retro kostýmoch sa postavili na štartovaciu dráhu na starom Jonidle, aby v štafetovom behu na starých drevených lyžiach /i tomu čo sa na ne podobali/ bojovali o čo najlepšie miesto.

dscn1220

Dňa 16.12. sa odohral 1. ročník nezabudnuteľného koncertu žiakov a učiteľov ZUŠ M. R. Štefánika s názvom VIANOČNÁ KOLEDA. Vďaka patrí  účinkujúcim žiakom: S. Koperová, N. Matysová, I. K. Čáková, K. Vitosová, K. Krčmáriková, A. Lučanová, G.Paštrnáková, S. Grausová, A. Grochal, H. Truchlíková, M. Pokrivka, I. Lašová, S. Gilániová, T.Krčmárik, L. Grochalová,  L. Najdeková, A. Grochlová, M. Klušák, M. Straková, E. Majchráková, A. Kyrisová, A. Najdeková, V. Koperová, L. Najdeková, M. Miková, B. Pokrivková, K. Lieskovan, V.Švancarová, T. Švancarová, E. Matysová a žiakom výtvarného odboru. Zvlášť chceme poďakovať za spoluprácu a podporu pánovi starostovi Čierneho Ing. Pavlovi Gomolovi, riaditeľovi ZŠ s MŠ Čierne vyšný koniec Mgr. Ladislavovi Knapovi, p. Ivete Bobulovej a pedagógom: M. Bielakovej, V. Cabukovi, B. Cyprichovej, M. Dikošovej, J. Harvanovi, M. Kozovej, M. Kunákovej, D. Labákovej, P. Mestickému a samozrejme zvukárovi  P. Putyrovi.

M. Bielaková  pedagóg ZUŠ M.R. Štefánika, Čadca

dscn0054.jpg Nedeľné popoludnie v obci Čierne patrilo všetkým deťom i dospelým, ktorí sa chceli zabaviť a preniesť sa na chvíľu do ríše rozprávok, fantázie. 
Necelá stovka nápaditých masiek v kategórii deti MŠ, ročníky 1. - 4., ročníky 5. - 9. a v kategórii dospelých súťažili na tradičnom Karnevale pre malých i veľkých v sále Kultúrneho domu v Čiernom v nedeľu 24. januára 2016.

sam_2143.jpgZvedavé a nedočkavé pohľady najmenších, pomaľované tváre v sále kultúrneho domu v Čiernom netrpezlivo čakali v sobotu 5.12. 2015 na príchod svätého Mikuláša.
Čerti a anjeli v plnej pohotovosti vítali všetkých prichádzajúcich. Chýbal len Mikuláš. Po úvodnej básni a vianočnej kolede v podaní skupinky z Ďalekého Čierneho Stredoseveru sa v zaplnenej sále všetkým čakajúcim prihovoril starosta obce Ing. Pavol Gomola. Ešte bolo treba trochu počkať. Mažoretky Tina a vzácni hostia z divadelno-improvizačného súboru zo Žiliny Kapor na scéne, potešili a pobavili nielen najmenších.
Rozprávka Psíček a mamička vyčarila úsmev i na tvárach dospelých. To už prichádzal Mikuláš. Pomocníci mu pomáhali zniesť plné koše balíčkov pre dobré deti. Najskôr však bolo treba zázračnou palicou rozsvietiť stromček pred Obecným úradom. No a potom už len prevziať balíček z rúk Mikuláša. Mikulášska párty ale ešte nekončila. Pre všetkých bola pripravená diskotéka a tanečné vystúpenie detí zo ZŠ Čierne - Ústredie.

Skutočne vydarený Mikuláš! Tešíme sa na deti a ich dobrých rodičov opäť o rok.


Iveta Bobulová

retro_beh.jpg