DSC 0064Pietnou spomienkou si občania Čierneho pri Pamätníku padlých v I. sv. vojne dňa 11. 11. 2017 o 11.hodine a 11.minúte uctili obete všetkých vojnových konfliktov položením makového venca a zapálením sviečok. Úvodné slová starostu obce Pavla Gomolu vyzývali nás všetkých k riešeniu akýchkoľvek konfliktov mierovou cestou a hlavne k vzájomnému porozumeniu.
V kultúrnom programe vystúpili deti zo ZŠ Čierne – Ústredie: Simonka Najdeková, Radka Časnochová a Lucka Haladejová pod vedením pani učiteľky Anny Pagáčovej.
Veľké poďakovanie patrí aj členom Jednoty dôchodcov Slovenska v Čiernom za každoročnú podporu a prítomnosť na spomienke a taktiež žiakom 8.A triedy za výrobu venca.

dôchodci t fVo štvrtok 26.10.2017 sa  v obci Čierne uskutočnila spoločensko - kultúrna akcia "Stretnutie s dôchodcami",  ktorá sa konala pri príležitosti  mesiaca Október – mesiac úcty k starším. Sme radi, že sme týmto programom vzdali úctu našim starším spoluobčanom pookrianím kultúrneho ducha v kruhu svojich rovesníkov i priateľov a popri tom aspoň nachvíľku zabudli na bežné starosti. Prajeme Vám veľa zdravia a elánu do ďalších rokov, nech je Váš život naplnený dobrým zdravím a spokojnosťou!

obrázo 2 detiNiet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do svojho náručia malé, zdravé dieťatko. Svojou láskou mu oba dali život, aby odovzdali posolstvo existencie ľudského rodu ďalšej generácii. V stredu 25. októbra 2017 malou slávnosťou privítala obec Čierne všetky novonarodené deti a ich rodičov v sále Kultúrneho domu, aby sme spoločne precítili vzácnu chvíľu narodenia nového malého občana. Starosta obce Pavol Gomola zaželal všetkým rodičom veľa radosti a šťastia z nového potomstva a všetkým deťom veľa zdravia a lásky v kruhu svojej rodiny a blízkych.

DSC 0226Výborná spolupráca s našou partnerskou obcou Vendryně sa podpísala už pod viacero spoločných projektov. Zamestnanci obce, poslanci, členovia spolkov a združení na čele so starostom obce Vendryně Bohuslavom Raszkom navštívili našu obec v piatok 13. 10. 2017. Pre vzácnych hostí bol pripravený dopoludňajší program.
V zasadačke OÚ sa v krátkej prezentácii zoznámili s históriou i súčasnosťou našej obce a stavbou diaľnice D3. Pripomenuli úspešne uskutočnené spoločné projekty a taktiež pravidelnú olympiádu v obci Vendryně.

Vendryne T.FDňa 2.9.2017 sa konala Olympiáda partnerských obcí vo Vendryňe, kde nechýbalo ani zastúpenie z našej obce Čierne. Program bol veľmi bohatý a zábavný. Súťažné družstvá súťažili v netradičných disciplínach ako napríklad - hľadanie strateného pokladu, hod delovou guľou, vykúpenie morskej panny, prieskum ostrova pokladov s kompasom čo neukazuje sever, posledná plavba čiernej perly, prekvapenie pre starostov a mnohé iné. Na záver Olympiády bolo každé družstvo obdarované pohárom a pamätným listom. Podujatie bolo spestrené atrakciami pre deti a večernou tanečnou zábavou.

skočov tDňa 8.7.2017 sa uskutočnil už 16. ročník Spartakiády v Skoczowe. Organizátorom sa podarilo vtipne zostaviť sedem súťažných úloh pre dospelých i deti. Tradične sa tu zišli celé rodiny a nemohli chýbať ani zástupcovia našej obce Čierne, ktorí si vybojovali pekné 9.miesto.

 

DSCN4299Druhá februárová nedeľa sa v Čiernom niesla v duchu fašiangov – ako tradične Karnevalom pre malých i veľkých. Sála kultúrneho domu sa na popoludnie premenila na rozprávkovú krajinu, ktorú prišlo navštíviť mnoho postáv nielen z detských rozprávok či zvieracej ríše, ale aj ľudoví hrdinovia a hrdinovia televíznych seriálov. Ako vždy sa súťažilo v štyroch kategóriách: detičky materská škola, deti ročníkov 1. - 4., deti ročníkov 5. - 9. a kategória dospelých. 

DSC 0712V dôstojnom priestore Kostola sv. Ignáca z Loyoly sa v piatok 6. januára 2017 konal slávnostný koncert speváckeho zboru Sursum Corda z Rosiny.
Zmesou vianočných piesní a kolied (Čujte, čujte pastieri, Aleluja, Gloria , Do hory, do lesa, Búvaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus pán, Adoramus te Christe, Salve Jesu parvule, Ej , tejto noci Pána, Tichá noc...) prišiel v novom roku potešiť našich spoluobčanov tridsaťčlenný miešaný spevácky zbor.