DSCN4299Druhá februárová nedeľa sa v Čiernom niesla v duchu fašiangov – ako tradične Karnevalom pre malých i veľkých. Sála kultúrneho domu sa na popoludnie premenila na rozprávkovú krajinu, ktorú prišlo navštíviť mnoho postáv nielen z detských rozprávok či zvieracej ríše, ale aj ľudoví hrdinovia a hrdinovia televíznych seriálov. Ako vždy sa súťažilo v štyroch kategóriách: detičky materská škola, deti ročníkov 1. - 4., deti ročníkov 5. - 9. a kategória dospelých. 

DSC 0712V dôstojnom priestore Kostola sv. Ignáca z Loyoly sa v piatok 6. januára 2017 konal slávnostný koncert speváckeho zboru Sursum Corda z Rosiny.
Zmesou vianočných piesní a kolied (Čujte, čujte pastieri, Aleluja, Gloria , Do hory, do lesa, Búvaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus pán, Adoramus te Christe, Salve Jesu parvule, Ej , tejto noci Pána, Tichá noc...) prišiel v novom roku potešiť našich spoluobčanov tridsaťčlenný miešaný spevácky zbor.

DSCN0004Pred blížiacim sa Novým rokom pripravila Obec Čierne a Príspevková organizácia TES Čierne pre všetkých spoluobčanov po druhýkrát Silvestrovské stretnutie pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly.
Po svätej omši sa v príjemnej atmosfére zhromaždili ľudia dobrej vôle, aby spolu so svojimi susedmi, priateľmi, známymi oslávili príchod Nového roka. Po privítaní a slávnostnom prípitku starostu obce, Pavla Gomolu, silvestrovský večer pokračoval kultúrnym programom.
Ani mráz neubral z chuti, potešiť „svojich“ všetkých, čo vystupovali: Dominika Moravcová, FSk Ozvena a muži z Jednoty dôchodcov v Čiernom.

 

DSCN3411Nedočkavo rodičia s deťmi čakali v sobotu 3. decembra 2016 v sále kultúrneho domu v Čiernom na príchod svätého Mikuláša.
Ale treba ísť pekne po poriadku. Mikulášsky podvečer otvorila moderátorka Iveta Bobulová, večer ďalej pokračoval spevom Dominiky Moravcovej, rozprávkou O Snehulienke v podaní divadelného zoskupenie Kapor na scéne zo Žiliny až do príchodu svätého Mikuláša.
Po rozprávke nastal čas pre vzácneho hosťa.
Snehulienka pomohla spolu so všetkými deťmi v sále privolať svätého Mikuláša. Jeho príchod rozžiaril oči najmä tým najmenším. Samozrejme, že neprišiel sám. Mal svojich pomocníkov anjelov a čerta - a tí so sebou niesli aj dobrôtky pre všetky dobré deti.

DSC 0313Mesiac október je známy tým, že okrem krásne sfarbeného jesenného lístia nesie i krásny prívlastok – mesiac úcty k starším. Ani my sme tomuto pomenovaniu nič nezostali dlžní a našich jubilantov sme si uctili, ako sa patrí. Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa v Kultúrnom dome v Čiernom o 14. hodine uskutočnilo slávnostné posedenie našich tohtoročných jubilantov. Podľa slov organizátoriek  Márie Benčíkovej a Márie Stráňavovej  tento rok oslavuje svoje 65-te, 70-te, 75-te a 80-te narodeniny až 102 Čierňanov. Jubilanti si mohli vychutnať príjemný kultúrny program, v ktorom sa predstavila speváčka Sofia Gilániová, detičky z MŠ – Ústredia, mažoretky a folklórna skupina Ozvena. Nechýbal ani príhovor starostu Pavla Gomolu a Jána Ďuricu, ktorý sa ujal moderátorského mikrofónu.

pdfPodujatia - rok 2016408.83 KB

Táto olympiáda zameraná na šikovnosť a vynaliezavosť priniesla nášmu družstvu zemiakovú medailu. Súťažilo sa v hode kockou, v pribíjaní klincov, v jedení párok, v triafaní futbalovej lopty do brány, v preťahovaní lanom a v slalome na detskej tatre. Vyvrcholením Spartakiády bolo prekvapenie pre starostov a súťažiacich, ktorí mali v časovom limite troch minút uviazať čo najdlhšie lano zo svojho oblečenia. V tejto disciplíne sme sa stali jednoznačne víťazmi, ako aj v jedení párok. No i tak to nestačilo na medailové umiestnenie. Ale o to nešlo. Dôležité bolo zúčastniť sa a prežiť netradične jednu sobotu.
Obec Čierne reprezentovali: Alexandra Šoporová, Sofia Gilániová, Marta Jašurková, Beáta Stašová, Dana Oravcová, Ján Oravec, Ľubomír Hruštinec, Marek Jašurek, Anton Jašurek a starosta obce Pavol Gomola.

DSCN1815Krásna príroda, zaujímavé cyklotrasy, skvelé počasie prilákali vyše tisíc cykloturistov i turistov na III. ročník Európskeho cyklistického pikniku, ktorý sa konal na Trojmedzí v sobotu 18. júna 2016.
Nešlo len o športové výkony, ale hlavne o stretnutie blízkych susedov, priateľov – Čechov, Slovákov a Poliakov. Miesto na Trojmedzí sa zaplnilo ľuďmi, pre ktorých bol pripravený kultúrny program, súťaže, rozhovory, špeciality regionálnych kuchýň...
Opäť aspoň na chvíľu o niečo bližšie k sebe.
Podujatie pripravili:
Poľský rozhlas Katovice, Český rozhlas Ostrava, RTVS rádio Regina, Obec Čierne, Obec Hrčava, Obec Istebna.

Vypracovala: Iveta Bobulová