1"Na svete je veľa krásnych vecí, ale niet väčšieho pokladu, ako je ľudský život."

Príchod každého človiečika na svet je dôležitou a významnou udalosťou. Naša obec vyjadruje svoju radosť, svoj záujem a starostlivosť o život nových občanov aj tým, že každoročne pripravujeme slávnosť uvítania detí do života. 24. október 2018 bol v našej obci výnimočný práve preto, že sme v sále kultúrneho domu uvítali našich najmladších občanov. Starosta obce zaželal rodičom veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a trpezlivosti pri ich výchove. 

vtitulná fotoNaša susedná partnerská obec Vendryně nás už po ôsmykrát pozvala na svoje Olympijské hry. Prihlásené družstvá boli z troch štátov: Česka, Poľska a Slovenska - obec Čierne a obec Leštiny. V desiatich zábavných disciplínach, kde nechýbala ani súťaž pre starostov, našu obec reprezentovalo jedenásť pretekárov. V prelete nad Alpami bodoval Tomáš Šimora. V preťahovaní lanom určite patrí obdiv v silnej konkurencii štvorici našich pretekárov - Pavlovi Kubicovi, Tomášovi Šimorovi, Leopoldovi Novotnému a Martinovi Budošovi. Vďaka patrí aj ostatným pretekárom, ktorí reprezentovali našu obec Čierne a to: Vierke Kubicovej, Ivane Kubicovej, Ivane Cyprichovej, Márii Kubicovej, Andree Franekovej a Tomášovi Kubicovi. V tíme pretekárov a fanúšikov nechýbal ani starosta našej obce Pavol Gomola. Celý tím pretekárov neúnavne povzbudzovali nesúťažní členovia nášho družstva: Marta Jašurková, Anton Jašurek, Božena Časnochová a Iveta Bobulová. Z dvanástich poloprofesionálne súťažiacich družstiev sa naše umiestnilo na peknom šiestom mieste.

kladenie kvetov tZa účasti vzácnych hostí, starostov obcí Kysuckého triangla, predstaviteľov obecných zastupiteľstiev a členov komisií sa v utorok 28. 8. 2018 v obci Čierne konal pietny akt kladenia vencov a kytíc pri príležitosti 74. výročia SNP pri Pamätníku padlých. V úvode všetkých hostí privítal starosta obce Pavol Gomola. V príhovoroch pokračovali členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Čadci páni Milan Paršo, Richard Novák a Milan Prengel.

hody tTohtoročný „kermaš“ v našej dedine, tak ako po minulé roky, bol bohatý na účinkujúcich umelcov a program. Každý, či už mladšia, stredná, staršia alebo generácia teenagerov si mohli prísť na svoje.
Tradíciou na našich hodoch je účinkovanie obľúbenej domácej FSk Ozvena, speváčok Sofii Gilániovej a Dominiky Moravcovej a tento rok svojím vystúpením program obohatila aj Lucia Haladejová. Po prvýkrát v rámci programu Obecné zastupiteľstvo udeľovalo aj významné ceny pre svojich spoluobčanov:
Cenu obce Čierne pánovi Alojzovi Najdekovi, Alojzovi Juricovi a Františkovi Kubicovi. Čestné občianstvo obce Čierne Karolovi Pavlusíkovi a Cenu starostu obce Čierne pani Jozefe Fonšovej.

wisla t

Poľské mesto Wisla okrem krásnej prírody poľských Beskýd, turistiky, zaujímavých pamiatok, múzeí, skokanských mostíkov či aquaparku ponúklo svojim návštevníkom v nedeľu 22. júla 2018 aj netradičný pohľad na staré bicykle. Vyše päťdesiat milovníkov vyštartovalo poobede z námestia Wisly na starých retro bicykloch, aby potešilo všetkých práve prítomných návštevníkov.

tanečný večer 9Dňa 25. júna 2018 sa v nádherne vyzdobenej sále Kultúrneho domu v Čiernom uskutočnilo slávnostné ukončenie tanečného kurzu žiakov 9. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie. Chlapci i dievčatá sa pod taktovkou úžasnej Ivetky Bobulovej naučili základy valčíka, polky, džajvu, či temperamentného rock and rollu. Nádherní mladí ľudia otvorili slávnostnú udalosť vznešeným nástupom, ktorý nenechal nejedno oko suché. Nasledovala prehliadka tancov, v ktorých žiaci predviedli svoje tanečné zručnosti. Po prehliadke prišiel rad na tanečnú súťaž, kde páry predvádzali jednotlivé tance pred prísnou porotou.

spartakiáda tRodinná spartakiáda Gminy Skoczów, XVII. ročník

I keď už poľské mesto Skoczów svoju rodinnú spartakiádu poriada po sedemnástykrát, obec Čierne sa jej ako partner zúčastňuje len od roku 2016.Ten tretíkrát to bolo práve v sobotu 7. 7. 2018. Našu obec reprezentovalo osemčlenné družstvo v zložení: Ivana C., Ema C., Andrea F.,  Michael Z., Dávid P. a Miroslav C. a manželia Kromkovci.

hry priateľstva obrázokObec Čierne pripravila pre svojich partnerov zo Slovenska, Česka a Poľska zábavné a netradičné Hry priateľstva.
Hry priateľstva nielenže symbolizovali priateľstvo medzi nami - domácimi, ale oni naozaj ukázali dobré a výnimočné vzťahy s našimi prihraničnými partnermi. V úvode sa slávnostným nástupom predviedli všetky súťažné družstvá. Ani nepriazeň počasia nikoho neodradila.Členovia súťažných tímov predvádzali priam slalom medzi kvapkami dažďa. Z Poľskej republiky sa zúčastnili družstvá z Wisly a Skoczówa. Z Českej republiky to boli obce Vendryně, Hrčava a Hrádek. Za Slovensko bojovali TK AHA Čierne, POS Čierne, DHZ Čierne a družstvo Obce Čierne (ktoré tvorili zamestnanci obecného úradu Čierne, Príspevkovej organizácie TES Čierne a poslanci).

foto 1 otvorenie cestyProjekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Poľská republika 2014 – 2020. V rámci tohto projektu sa na slovenskej strane postavil nový most cez rieku Čierňanku, vybudovala sa veľká odstavná plocha pri turistickom altánku a vytvorila sa aj nová cesta cez údolie Čadečka. Cesta je určená pre motorové vozidlá do 3,5 tony a pre širokú turistickú verejnosť. Nazvali sme ju „Cesta priateľstva“. To preto, lebo na obidvoch stranách hraníc žijú slovanské národy.