pDňa 12. 12. 2018 sa uskutočnil už 4. ročník žiackeho koncertu VIANOČNÁ KOLEDA v Dome Kultúry na Čiernom. V programe boli uvedené diela dávnych aj súčasných skladateľov, zmes vianočných kolied aj populárnej hudby. Účinkujúci boli žiaci a pedagógovia zo ZUŠ- M. R. Štefánika prevažne z pobočky Čierne Vyšný koniec, ale tento rok sme hostili aj žiakov navštevujúcich našu inštitúciu v Čadci.

mp

V zaplnenej sále deťmi i rodičmi v Kultúrnom dome v Čiernom v sobotu 8.12.2018 bolo cítiť veľké očakávanie. To sa hlavne tí najmenší tešili na príchod  svätého Mikuláša. I v tomto neskoršom dátume sme si museli trošku počkať, pretože dobrých a poslušných detí je našťastie stále veľa. Dovtedy všetkých v sále zabávali čerti spolu s anjelmi a divadelné zoskupenie Kapor na scéne zo Žiliny rozprávkou „Škaredé káčatko“. Malí i veľkí spoločne privolali svätého Mikuláša, a verte, že jeho príchod rozžiaril očká všetkým deťom. A veru neprišiel sám. Pomocníci čerti i anjeli niesli so sebou obrovské koše s balíčkami sladkostí. Spoločným odrátaním nám Mikuláš v sále rozsvietil stromček a potom si každé dobré dieťa mohlo prísť zobrať balíček z rúk Mikuláša.

pdfPlagátvianoce

divadlo18. november 2018

Divadelný súbor Jána Palárika Čadca sa predstavil s novým divadelným predstavením na motívy jednoaktoviek A. P. Čechova pod názvom Láska na 3x v sále Kultúrneho domu v Čiernom. Réžia: Vlado Mores, Katarína Janesová.Účinkovali: Alena Palúchová, Andrea Pokrývková, Ján Olešňan, Peter Švábik, Jaroslav Patyk.

biblioteka logo 1883Na jednom z pódií veľtržnej haly v Inchebe prebehla prezentácia víťazných kníh v súťaži KNIHA KYSÚC 2017 spojená s rozhovorom s autormi a vydavateľstvom Magma. Našu obec reprezentovala monografia Čierne - dedinka naša, paralelne s knihou od Ondreja Zimku Zabudnutá záhrada. Na pódiu pred divákmi o vzniku víťaznej knihy rozprávali Pavol Gomola - starosta obce Čierne so zostavovateľkou Máriou Ščuryovou, spolu s autorom víťaznej beletrie Ondrejom Zimkom. Na Knižnom veľtrhu v Inchebe pri stánku Žilinského samosprávneho kraja pritiahlo pozornosť návštevníkov aj vystúpenie Kysuckých heligonkárov, prezentácia kníh a rôznych propagačných materiálov o obci.
Podporili: ŽSK, KK v Čadci, Obec Čierne a Vydavateľstvo Magma v Čadci.

1"Na svete je veľa krásnych vecí, ale niet väčšieho pokladu, ako je ľudský život."

Príchod každého človiečika na svet je dôležitou a významnou udalosťou. Naša obec vyjadruje svoju radosť, svoj záujem a starostlivosť o život nových občanov aj tým, že každoročne pripravujeme slávnosť uvítania detí do života. 24. október 2018 bol v našej obci výnimočný práve preto, že sme v sále kultúrneho domu uvítali našich najmladších občanov. Starosta obce zaželal rodičom veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a trpezlivosti pri ich výchove. 

vtitulná fotoNaša susedná partnerská obec Vendryně nás už po ôsmykrát pozvala na svoje Olympijské hry. Prihlásené družstvá boli z troch štátov: Česka, Poľska a Slovenska - obec Čierne a obec Leštiny. V desiatich zábavných disciplínach, kde nechýbala ani súťaž pre starostov, našu obec reprezentovalo jedenásť pretekárov. V prelete nad Alpami bodoval Tomáš Šimora. V preťahovaní lanom určite patrí obdiv v silnej konkurencii štvorici našich pretekárov - Pavlovi Kubicovi, Tomášovi Šimorovi, Leopoldovi Novotnému a Martinovi Budošovi. Vďaka patrí aj ostatným pretekárom, ktorí reprezentovali našu obec Čierne a to: Vierke Kubicovej, Ivane Kubicovej, Ivane Cyprichovej, Márii Kubicovej, Andree Franekovej a Tomášovi Kubicovi. V tíme pretekárov a fanúšikov nechýbal ani starosta našej obce Pavol Gomola. Celý tím pretekárov neúnavne povzbudzovali nesúťažní členovia nášho družstva: Marta Jašurková, Anton Jašurek, Božena Časnochová a Iveta Bobulová. Z dvanástich poloprofesionálne súťažiacich družstiev sa naše umiestnilo na peknom šiestom mieste.

kladenie kvetov tZa účasti vzácnych hostí, starostov obcí Kysuckého triangla, predstaviteľov obecných zastupiteľstiev a členov komisií sa v utorok 28. 8. 2018 v obci Čierne konal pietny akt kladenia vencov a kytíc pri príležitosti 74. výročia SNP pri Pamätníku padlých. V úvode všetkých hostí privítal starosta obce Pavol Gomola. V príhovoroch pokračovali členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Čadci páni Milan Paršo, Richard Novák a Milan Prengel.

hody tTohtoročný „kermaš“ v našej dedine, tak ako po minulé roky, bol bohatý na účinkujúcich umelcov a program. Každý, či už mladšia, stredná, staršia alebo generácia teenagerov si mohli prísť na svoje.
Tradíciou na našich hodoch je účinkovanie obľúbenej domácej FSk Ozvena, speváčok Sofii Gilániovej a Dominiky Moravcovej a tento rok svojím vystúpením program obohatila aj Lucia Haladejová. Po prvýkrát v rámci programu Obecné zastupiteľstvo udeľovalo aj významné ceny pre svojich spoluobčanov:
Cenu obce Čierne pánovi Alojzovi Najdekovi, Alojzovi Juricovi a Františkovi Kubicovi. Čestné občianstvo obce Čierne Karolovi Pavlusíkovi a Cenu starostu obce Čierne pani Jozefe Fonšovej.