hody tfČierňanské hodové slávnosti sa v nedeľu 4.8.2019 od rána niesli v slávnostnom duchu. Práve v tomto roku uplynulo 130 rokov od posvätenia farského chrámu sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom. V krásne vyzdobenom kostole slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Tomáš Galis, biskup Žilinskej diecézy. Svojím spevom v Božom dome slávnostnú chvíľu umocnil Spevácky zbor účinkujúci pri farnosti v Čiernom. Ďakovnú pieseň zaspievala folklórna skupina Ozvena. V závere svätej omše bol požehnaný nový erb, pečať a zástava farnosti.

venček titulná foto

Valčík, polka, čača, country, v tancovaní sme už machri. Tri mesiace, driny, potu, zastali sme pred porotu. Učiteľkou tanca bola naša Betka Bobulová.

26. jún 2019 bol pre triedu 9.A zo ZŠ Čierne – Ústredie výnimočný. Prečo? Konal sa tanečný a zároveň rozlúčkový deviatacký večierok so základnou školou.  Osem odvážnych párov si zasúťažilo vo finále i semifinále a umiestnili sa v tomto poradí:

3. miesto: Aďka Rudinská a Branko Gomola; Evička Majchráková a Janko Šiplák; 2. miesto: Monika Časnochová a Peter Koričár; 1. miesto: Viktorka Babušková a Mirko Cyprich.

festival TFObec Čierne, Príspevková organizácia TES Čierne pripravila pre svojich spoluobčanov v sobotu 22. júna 2019 letný festival slova a hudby spojený s oslavou 40. výročia založenia folklórnej skupiny OZVENA.Celá slávnosť sa odohrávala v areáli oddychovej zóny pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom – Ústredí za účastí pozvaných hostí, účinkujúcich a hlavne oslávencov. Pozvanie na festival svojimi piesňami zahájili Goralskí heligonkári z Čierneho. Slávnostný začiatok už patril oslávencom - folklórnej skupine Ozvena, predávaním Ďakovných listov súčasným i bývalým členom FS Ozvena, pripomenutím tých, ktorí už nie sú medzi nami. 

spartakiáda tfRodinná spartakiáda v Skoczowe (PL) pripomínala obrovskú rodinu so šestnástimi súperiacimi družstvami zo Slovenska, Česka a Poľska.
Horúca a dusná sobota 15. júna 2019 neubrala nič z nadšenia, odhodlanosti a súťaživosti jednotlivých zúčastnených.
Po slávnostnom nástupe a defilé, vedúci družstiev losovali poradie v jednotlivých súťažiach. Organizátorom sa podarilo vtipne zostaviť päť súťažných úloh pre dospelých, deti i starostov.

planetárium TF2Krajská hvezdáreň v Žiline – Kysucká hvezdáreň Kysucké Nové Mesto navštívili so sférickým kinom v piatok 24. mája 2019 obec Čierne. V sále Kultúrneho domu v Čiernom sa žiaci zo ZŠ Čierne – Ústredie ocitli na chvíľu nad povrchom našej Zeme. Veľmi pútavo pripravená vyučovacia hodina pre mladších i starších žiakov v nafukovacom planetáriu naozaj rozšírila obzory všetkým deťom. Oboznámili sa s jednoduchou orientáciou na oblohe, pre ešte lepšiu predstavivosť si mladšie ročníky pozreli film POLARIS s tučniakom Jamesom a polárnym medvedíkom Vladimírom, tí starší zas film ZO ZEME DO VESMÍRU. Za pútavé rozprávanie, technickú spoluprácu a rozloženie planetária ďakujeme pracovníkom hvezdárne RNDr. Miroslavovi Znašíkovi, Ing. Antonovi Šiserovi a Mgr. Kristíne Vlčkovej.

milanDeň matiek je výnimočný sviatok, ktorý pamätá na všetky mamičky sveta.
Obec Čierne tiež nezabúda na svoje mamičky. Pravidelne, každý rok v druhú májovú nedeľu pripravuje pre nich malý darček v podobe kultúrneho vystúpenia známych osobností, folklórnych alebo hudobných skupín. Tento rok sa Deň matiek v našej obci slávil trochu v predstihu, a to už v sobotu 11. mája 2019. Slávnosť začala ľúbeznou piesňou, ktorá pohladila srdce každej mamy v sále, v podaní Sofie Gilániovej. Slávnostný príhovor predniesol poslanec OZ Ján Ďurica a celý podvečer mamičkám v sále spieval spevák známy aj z televízie Šláger Milan Iván a jeho kolegyňa speváčka Hana Maximová.
Všetkým vám, milé mamy, vďaka za vašu obetavosť a nezištnú lásku k nám.

máj tf

Sedemnástykrát sa v stredu presne na 1. mája 2019 staval na Trojmedzí máj. Občania z troch štátov - Česka, Poľska a Slovenska zároveň aj dôstojne oslávili 15. výročie vstupu do Európskej únie. Predstavitelia samospráv Marek Sikora z Českej republiky (obec Hrčava), Pavol Gomola zo Slovenskej republiky (obec Čierne) a Richard Macura zástupca Wójtu Gminy Istebna z Poľskej republiky v príhovoroch veľmi ocenili tieto spoločné stretnutia, kde vzájomná spolupráca a stretávanie prehlbuje ľudské i pracovné vzťahy.V kultúrnom programe vystúpila FS Ozvena z Čierneho a FS Fazuliari z Považského Chlmca. Spev, dobrá nálada, priateľstvo, srdečnosť a radosť zo spoločného stretnutia sa niesla Trojmedzím v tento slnečný deň. Za stavanie májky patrí poďakovanie DHZ Čierne a SDH z Hrčavy. Tento rok Trojmedzie nenavštívili len ľudia zo susedných obcí, ale prišli aj turisti z Varšavy a Záhrebu. Peknú tradíciu stavania mája a stretávania sa ľudí dobrej vôle chceme aj do budúcna na našich hraniciach zachovať.

 Pavol Gomola, starosta obce Čierne

koncert tFarnosť sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom v spolupráci s Obcou Čierne pripravili pre svojich spoluobčanov v nedeľu 31. marca 2019 Chrámový koncert v Kostole sv. Ignáca. V programe účinkovali: spevácky zbor Sursum corda, Kysucký komorný orchester mesta Čadca a Jozef Gráf. Dirigoval Tomáš Vrškový.

voda tThomas Puskailer ukázal školákom ako neplytvať vodou
V populárnom ekologickom projekte ECO H2O TOUR sa žiakom zo ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec v sále Kultúrneho domu v Čiernom predstavil spevák a zanietený ochranca životného prostredia Thomas Puskailer. Obľúbený spevák, herec a moderátor zábavnou formou deťom ukázal ako chrániť vodu a zodpovedne ju používať. Zároveň zvýšil enviromentálne povedomie žiakov a priblížil im tematiku vody.