O b e c     Č i e r n e  kultúrno –  spoločenské, turistické a  športové  podujatia rok  2011


Z m e n a      p o d u j a t í      v y h r a d e n á     !


Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej stránky našej obce, alebo na telefónnych číslach:  041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183

 Dňa 24.11.2010 sa konal v obci Čierne Pamätný zápis uvítania novorodeniatok do života. Uvítanie zahájil p. starosta Ing. Pavol Gomola svojim príhovorom. Zápis moderovali členovia komisie kultúry, výchovy mládeže, športu a sociálnych vecí p. Janko Ďurica a p. Mgr. Danka Oravcová. Uvítanie bolo sprevádzané vystúpením dievčat zo ZŠ Čierne - Ústredie pod vedením p. Pagáčovej. Uvítania sa zúčastnili tieto detičky: Každá mamička bola obdarovaná kvietkom. Pre novorodeniatka boli pripravené pamätné kazety.

 26. 10. 2010 sa konala v obci Čierne odborná konferencia v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika pod názvom „Historické miesto Trojmedzia v dejinách vo vývoji prihraničných oblastí obce Čierne a Gminy Istebna“.
Na konferencii vystúpili lektori

Malgorzata Kiereš – riaditeľka Beskydského múzea vo Wisle
Aneta Legierska – kultúrne stredisko v Istebnej
Vladimír Pekár – predseda Zväzu kysuckých turistov
Drahoslav Velička – riaditeľ archívu Bytča, pobočka Čadca

Sample ImageV našej obci sa dňa 24.10.2010 /nedeľa/ popoludní uskutočnilo v sále KD v Čiernom stretnutie občanov od 65 rokov a viac v rámci ,,Mesiaca úcty k starším“. V úvode sa občanom prihovoril starosta obce a  zaželal veľa zdravia, síl do budúcich rokov. Nasledovalo kultúrne vystúpenie FS Račana z Oščadnice a FSk Ozveny z Čierneho. Program sprevádzala predsedkyňa komisie kultúry, výchovy mládeže, športu a sociálnych vecí. Tí, ktorí oslávili životné jubileum v tomto roku, boli obdarovaní ďakovným listom. Slávnostné stretnutie pokračovalo pohostením pozvaných občanov, pri ktorom si zaspomínali na dávne roky ich práce.

 Dňa 25.06.2010 sa v obci Čierne uskutočnilo ,,Uvítanie novorodeniatok do života“. Uvítanie otvoril p. starosta Ing. Pavol Gomola spolu s komisiou kultúry, výchovy mládeže, športu a sociálnych vecí. (p. Mgr. Danka Oravcová, p. Ján Ďurica). Uvítanie sprevádzalo vystúpenie dievčat zo  ZŠ Čierne -  Vyšný koniec pod vedením p. Čaneckej. Každá mamička bola obdarovaná kvietkom. Pre novorodeniatka boli pripravené pamätné kazety. 

10:30 – 11:30 slávnostná sv. omša v kostole sv. Petra a Pavla Čierne – Vyšný koniec
11:30 – 13:00 pred kostolom sv. Petra a Pavla kultúrne vystúpenie FS Račan z Oščadnice a DFS Ozvenka z Čierneho, miestne mažoretky Tina

stánkový predaj
od 18:00  disko
– zábava pri ŠK Čierne – Vyšný koniec
 Prísp. organizácia TES Čierne  Vás pozýva na predajnú  autorskú výstavu obrazov Emy Homolovej z Čadce pod názvom  „Maľované na hodvábe„

Obrazy budú vystavované v Obecnej knižnici v Čiernom od 10. marca do 16. apríla 2010
vždy: pondelok 8.00 – 16. 00 hod.
          streda      8.00 – 17.00  hod.
          piatok      8.00 – 16.00  hod.
Obednajšia prestávka: 11.30 – 12.00 hod.
Všetkých milovníkov umenia a krásy srdečne pozývame.

Obecná knižnica v Čiernom pripravuje  slávnostné pasovanie žiakov 1. ročníkov zo ZŠ Čierne – ústredie do VZORNÉHO CECHU ČITATEĽOV KNIŽNICE kráľom Gregorom, jeho dvornými dámami, za účasti rodičov, bohatým kultúrnym programom a občerstvením.
O aktuálnom termíne budete včas informovaní.

Iveta Bobulová
/kul. pracovník, knihovník/

Dňa 2.12.2009 sa v obci Čierne uskutočnilo ,,Uvítanie novorodeniatok do života“. Uvítanie otvoril p. starosta Ing. Pavol Gomola spolu s komisiou kultúry, výchovy mládeže, športu a sociálnych vecí. (p. Mgr. Danka Oravcová, p. Ján Ďurica). Uvítanie sprevádzalo vystúpenie dievčat z folklórneho krúžku ZŠ Čierne -  Ústredie pod vedením p. učiteľky Mgr. Pagáčovej Anny. Každá mamička bola obdarovaná. Uvítania sa zúčastnilo 14 mamičiek so svojimi detičkami a t.j.:

1.Čanecký Matej
2.Vranová Sofia
3.Časnochová Radka
4.Straková Viktória
5.Cyprichová Lívia
6.Brehovská Miroslava
7.Masaryk Lukáš
8.Kupková Bianka
9.Širancová Karolínka
10.Stráňava Marco
11.Roman Dominik
12.Belešová Nella
13.Grochal Matúš
14.Grochalová Barborka


Slávnostné posvätenie historickej zástavy,

ktoré sa konalo dňa 14.12.2008 (nedeľa) o 11:30 hod.v rím. katolíckom kostole

sv. Petra a Pavla v Čiernom - vyšný koniec              

Program:
11:00 hod. Prezentácia družstiev
11:25 hod  Nástup družstiev
11:30 hod. Svätá omša  a posvätenie zástavy

12:30 hod. Slávnostný  koncert ZBORU SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

13:00 hod. Slávnostný obed v ZŠ s MŠ
14:00 hod. Záver