3. december 2022

Benefičný koncert Folklórneho súboru ZTL Pruszkowiacy a Folklórnej skupiny Ozvena o 17.00 H v sále Kultúrneho domu v Čiernom

 

4. december 2022

Mikulášska párty pre deti o 15.00 H v sále Kultúrneho domu v Čiernom

- divadelné predstavenie O Snehulienke

- príchod Mikuláša s pomocníkmi, rozsvietenie stromčeka, rozdávanie balíčkov

- kultúrny program žiakov základných škôl, diskotéka

 

10. december 2022

Čierňanské vianočné trhy v areáli oddychovej zóny pri Kostole sv. Ignáca o 14.00 H

Čierňanské vianočné trhy domácich spolkov a organizácií v areáli oddychovej zóny pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly, stánky s vianočným občerstvením a dekoráciami od jednotlivých ZO, spolkov, základných a materských škôl, kultúrny program detí z materských, základných škôl a ZUŠ M. R. Štefánika Čadca.

 

20. december 2022

Vianočná koleda VI.

Vianočný koncert žiakov ZUŠ M. R. Štefánika v Čadci v sále kultúrneho domu v Čiernom o 16.00 H, spojená s výstavou prác výtvarného odboru.

 

Tešíme sa a srdečne všetkých pozývame na pripravované kultúrne podujatia.