saso 300x400Nedeľné popoludnie 23. februára 2020 patrilo v obci Čierne všetkým deťom i dospelým, ktorí sa chceli na malú chvíľu preniesť do ríše rozprávok a fantázie. Vyše 120 masiek, v kategóriách deti materských škôl, ročníkov
1. – 4., ročníkov 5. – 9. a dospelých, súťažilo na tradičnom Karnevale pre malých i veľkých v sále Kultúrneho domu v Čiernom. Pred prehliadkou všetkých krásnych masiek vystúpili so zmodernizovaným prevedením rozprávky o Červenej Čiapočke žiaci 5. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie. No a potom to nastalo – promenády krásnych a čarovných masiek. Prvá kategória bola tradične veľmi bohato zastúpená, počtom masiek sa však nedala zahanbiť ani druhá kategória. Tretia bola zastúpená mimoriadne veľmi striedmo –popcornom, dažďom a kozmonautom. Raťafák Plachta, Pani Jar, majiteľ Čiernej perly, babky sklerotičky, Viking, Nočná pani, zápasníci sumo a Monsterovci zas tvorili kategóriu dospelých.

Porota vyberala desať naj masiek z každej kategórie. Bez odmeny neodišla žiadna maska.

Karneval pokračoval diskotékou pre deti a ich rodičov.
Za pomoc pri zapisovaní všetkých masiek patrí vďaka„Tamočkám“ – Adriane a Michaele, tanečníkom a tanečníčkam, ktorí vábili deti aj rodičov do tanca - Petrovi, Vaneske, Jessice, Jakubovi, Miške a Ele.
Za spoluprácu ďakujeme Komisii kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí.
Podujatie pripravila: Príspevková organizácia TES Čierne.
Slovom sprevádzali: Anetka Kopásková a Iveta Bobulová

Ďakujeme sponzorom podujatia: Jaroslav Majchrák, Magdaléna Belešová, Milan Jurga, Marcela Baroniaková, Lenka Gajdičiarová, Róbert Lučan, Petra Kubaňová, Jozef Prívarčák, Andrea Majáková, Peter Moják, Zuzana Gelačáková, Lenka Gajdičiarová, Jozef Bazger.