Mariaš MFV sobotu 28.12.2019 sa v Čiernom-Šport klube konal 3.ročník Čierňanskeho turnaja v mariáši. Turnaja sa celkovo zúčastnilo 12 kvalitných karbanikov z obce Čierne. Hrali sa štyri kolá, z toho dve kolá sa hral klasický mariáš " do sto " a dve kolá sa hral ostrejší mariáš " nad sto - pod sto". Turnaj ovládol celkový víťaz Pavol Mariňák, ktorý vyhral obidva druhy mariáša. Prekvapením turnaja sa stal Igor Pastva,ktorý vyrovnanými výkonmi vo všetkých kolách skončil celkovo na 2. mieste.Víťazi jednotlivých druhov mariáša, ako aj prví šiesti celkového poradia boli odmenení hodnotnými cenami a diplomami. Tomu, že mariáš sa dá hrať v každom veku, svedčí skutočnosť, že sa ho zúčastnil aj 88-ročný hráč pán Rudolf Bulava, ktorý bol najstarším účastníkom (celkovo na 7.mieste).

Turnaj bol dobre organizačne a logisticky zabezpečený a hral sa v peknej Vianočnej atmosfére. Uvedené podujatie bolo taktiež venované spomienke na Miroslava Kopaska st., ktorému hráči na úvod vzdali minútu ticha. Miro bol víťazom 1.ročníka turnaja v mariáši konaného v roku 2018.
Poďakovanie za úspěšný 3. ročník patrí jak organizátorom - Ing. Jaroslavovi Budošovi, Ing. Milanovi Najdekovi a Vladimírovi Rešetkovi, ale i sponzorom - Miroslavovi Kopaskovi ml., Robovi Lučanovi a Ing. Petrovi Staňovi za ceny pre víťazov. Ďakujeme všetkým zúčastneným hráčom a veríme,že 4. ročníka Čierňanského turnaja v mariáši 2020 (27.12.2020) sa zúčastnia ďalší hráči bez rozdielu veku a pohlavia.
Mariáš je najrozšírenejšia kartová hra nielen na Slovensku ale i v Európe. V priebehu roka sa na Slovensku koná obrovské množstvo turnajov organizovaných Slovenským mariašovým zväzom ale i miestnymi, okresnými mariašovými klubmi, združeniami a pod.

Výsledky turnaja 2019:
1-2.kolo " do sto " :
1.miesto: Mariňak Pavol
2.miesto: Rešetka Vladimír
3.miesto: Pastva Igor

3-4.kolo " nad sto-pod sto" :
1.miesto: Mariňak Pavol
2.miesto: Budoš Jaroslav
3.miesto: Pastva Igor

Celkové poradie:
1.miesto: Mariňak Pavol
2.miesto: Pastva Igor
3.miesto: Rešetka Vladimír
4.miesto: Budoš Jaroslav
5.miesto: Ďurkač Anton
6.miesto: Majerčík Pavol

Tešíme sa na ďalší ročník Čierňanského turnaja v mariáši.

Za fanúšikov a hráčov mariášu:
Ing. Milan Najdek