privítanie

Obec Čierne a Príspevková organizácia TES Čierne už po piatykrát pripravila pre všetkých spoluobčanov silvestrovské stretnutie v oddychovej zóne pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly. Po ďakovnej svätej omši sa v príjemnej atmosfére zhromaždili ľudia dobrej vôle, aby spolu so svojimi susedmi, priateľmi, známymi oslávili príchod NOVÉHO ROKA.

Hneď v úvode nás svojím spevom a hrou na heligónke potešila Lucia Haledajová. Po privítaní a slávnostnom prípitku starostu obce, Pavla Gomolu, silvestrovský večer pokračoval kultúrnym programom, v ktorom ďalej účinkovali FS Ozvena a Čierňanskí seniori.
Pri príjemných rozhovoroch, poháriku vínka, punču či čaju sme spoločne počkali až do vyvrcholenia večera – ohňostroja.
Poďakovanie za prípravu občerstvenia patrí Jednote dôchodcov v Čiernom, Charite pri Farskom úrade v Čiernom a šikovným žienkam z Obecného úradu Čierne.
Verbálne podujatím sprevádzala Iveta Bobulová.
Pre všetkých vytrvalých potom vítanie roku 2020 pokračovalo na Trojmedzí spolu s našimi priateľmi z Českej a Poľskej republiky o 24.00 hodine. O označenie cesty živým plameňom a vatru sa postarali členovia TK AHA Čierne.