foto trhy tfV adventnom čase sa pripravujeme na sviatky narodenia Ježiša Krista. V našej obci sa v tomto období konala Mikulášska párty, 5.ročník žiackeho koncertu ZUŠ M. R. Štefánika Čadca pod názvom Vianočná koleda a po prvýkrát Čierňanské vianočné trhy. Pre svojich spoluobčanov ich v sobotu 14. 12. 2019 v Areáli oddychovej zóny pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly pripravila Obec Čierne a Príspevková organizácia TES Čierne.

Počasie síce veľmi podujatiu neprialo, to však návštevníkov vôbec neodradilo. Po slávnostnom príhovore starostu obce Pavla Gomolu začal kultúrny program detí z materských škôl a žiakov zo základných škôl. Výnimočnou udalosťou bolo aj vystúpenie folklórnej skupiny Ozvena a uvedenie do života ich nového CD pod názvom „Život je prekrásny, Vianočné koledy.“ Po posypaní voňavými bylinkami ho slávnostne posvätil pán farár našej farnosti ThLic. Peter Švec. Veľa úspechov a radosti poslucháčom zaželal aj Ján Gazur z partnerskej Gminy Istebna. Kultúrny program potom pokračoval vystúpením hudobnej skupiny KOMA z Krásna nad Kysucou so speváčkou Michaelou Martykánovou.

V stánkoch našich základných organizácií a spolkov bolo veru čo pozerať. Každý sa mohol dosýta najesť, zamaškrtiť, pochutiť na vianočných nápojoch alebo zakúpiť peknú vianočnú dekoráciu či darček.

Úprimne ďakujeme všetkým našim základným organizáciám, základným a materským školám, pedagógom, rodičom i jednotlivcom, ktorí prispeli svojimi výrobkami, prípravou detí na vystúpenie a celkovo za skvelé dotvorenie našich spoločných Čierňanských vianočných trhov.
Milým slovom podujatím sprevádzal Ján Ďurica.

Tešíme sa opäť o rok!