mikNebolo to síce v predvečer sviatku svätého Mikuláša, ale až v sobotu 7. decembra 2019, kedy prišiel potešiť všetky dobré deti v Čiernom do sály kultúrneho domu svätý Mikuláš.
Pomocníci čerti a anjeli vítali pri vchode všetky deti a ich rodičov. Na našej „Mikulášskej párty“ už niekoľko rokov účinkuje Divadelno - improvizačné divadlo Kapor na scéne zo Žiliny. Tentokrát nás potešili predstavením „Psíček a mačička“. 

Deti však najviac očakávali Mikuláša. Herci ho pomohli deťom privolať. Svojou čarovnou palicou rozsvietil vianočný stromček, popýtal sa detí ako poslúchali kým sa rok nevideli, a potom každé dobré dieťa obdaroval balíčkom.
Na záver sa s nami rozlúčil a pokračoval vo svojej náročnej ceste ďalej. V dobrej nálade sa pokračovalo ďalej. Mažoretky TINA nás potešili svojím vystúpením a žiaci zo ZŠ Čierne-Vyšný koniec naučili tanečné choreografie všetky deti a počas diskotéky s nimi tancovali až do spotenia. No a tak sa skončila Mikulášska párty. Poďakovanie patrí členom Komisie KVMŠ a sociálnych vecí Anne Pagáčovej a Vierke Čarneckej, vedúcim mažoretiek TINA Marcele Michnicovej a Marte Brnčovej, deťom zo ZŠ Čierne – Vyšný koniec.
Verbálne podujatím sprevádzala Iveta Bobulová.
Podujatie pripravila Príspevková organizácia TES Čierne.