p16Prvá svetová vojna bola ukončená podpísaním prímeria v Compiége vo Francúzsku 11. 11. 1918 o 11. hodine a 11. minúte, kedy zaznela posledná delostrelecká salva. Do tej doby išlo o najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. 11. november bol zároveň vyhlásený ako Deň padlých veteránov. Hrôzy a útrapy tejto vojny zostali hlboko vryté vo vedomí občanov obce Čierne, o čom svedčí aj Pamätník padlým v 1. svetovej vojne. A práve pri tomto pamätníku sa 11. novembra 2019 konala pietna spomienka, na ktorej sme privítali starostu obce pána Pavla Gomolu, predsedu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Čiernom pána Rudolfa Benčíka i ostatných prítomných.