17Druhý ročník lampiónového sprievodu na počesť 101. výročia vzniku ČSR, ktorý usporiadala ZŠ s MŠ v spolupráci so ZRPŠ v Čiernom sa vydaril. Na radosť deťom a úžitok všetkým zúčastneným. Veľmi pekne ďakujem Petrovi Putyrovi s rodinou, za teplé občerstvenie a spoluprácu.

ZRŠ- 1.st. Mgr. Dana Oravcová