foto t.fPochod bol konaný pri príležitosti 101. výročia vzniku ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY. Trasa pochodu viedla prevažne po značených turistických trasách a prechádzala územím ČR/SR/PL Západných Karpát. Na trase bolo možné vidieť Lurdskú jaskyňu, Pomník posledného vlka v Beskydoch, Čertové mlyny, Trojmedzie ČR-SR-PL, najmladší z drevených kostolíkov na Severnej Morave a Sliezsku, a iné zaujímavé miesta.