gMesiac október je tradične spojený so seniormi a ako Mesiac úcty k starším si ho každoročne so svojimi staršími spoluobčanmi pripomíname aj v našej obci. V stredu 23. októbra 2019 sa v sále Kultúrneho domu v Čiernom zišli všetci pozvaní seniori. Pozdraviť našich starších spoluobčanov, oceniť ich prínos, znalosti a skúsenosti, zaželať im pevné zdravie, peknú a pokojnú jeseň života prišli aj vzácni hostia: starosta našej obce Ing. Pavol Gomola a vedúca Zariadenia pre seniorov a DSS Čierne Mgr. Sylvia Šoporová.

Prítomným seniorom ich sviatok spestrili svojím vystúpením aj deti z MŠ Čierne – Ústredie, žiaci zo ZUŠ M. R. Štefánika Čadca – elokované pracovisko Čierne Timea Cyprichová a Eliška Kubicová, mažoretky TINA, spevom ľudových piesní a hrou na heligónku Nikolka Tatarková a až do večera sa zabávali a spievali pri domácej folklórnej skupine OZVENA, ktorá dotvárala veľmi príjemnú atmosféru celého stretnutia.

Týmto ďakujeme všetkým obetavým ľudom, ktorí pripravili deti na vystúpenie: Veronika Jurgová, Anna Dolinajcová, Marcela Zvercová, Marcela Michnicová, Marta Brnčová a Peter Mestický.

Verbálne podujatím sprevádzala Iveta Bobulová, kultúrna pracovníčka Príspevkovej organizácie TES Čierne.