venček titulná foto

Valčík, polka, čača, country, v tancovaní sme už machri. Tri mesiace, driny, potu, zastali sme pred porotu. Učiteľkou tanca bola naša Betka Bobulová.

26. jún 2019 bol pre triedu 9.A zo ZŠ Čierne – Ústredie výnimočný. Prečo? Konal sa tanečný a zároveň rozlúčkový deviatacký večierok so základnou školou.  Osem odvážnych párov si zasúťažilo vo finále i semifinále a umiestnili sa v tomto poradí:

3. miesto: Aďka Rudinská a Branko Gomola; Evička Majchráková a Janko Šiplák; 2. miesto: Monika Časnochová a Peter Koričár; 1. miesto: Viktorka Babušková a Mirko Cyprich.

O víťazoch rozhodovala porota v tomto zložení: Peťka Kubáňová, Evka Gábrišová, Peter Moják a Peter Putyra.

Vytancovali si krásne ceny, ale hlavne sa výborne až do neskorého večera zabávali. Slávnostný večer moderovala pani Ivetka Bobulová. Za fotografie ďakujeme Elenke Bestvinovej.
Veľká vďaka aj všetkým pomocníkom, ktorí  pri nácvikoch pomáhali /Ondrík, Peťko, Mirko, Filipko/.

Podujatie organizovala Príspevková organizácia TES Čierne.