festival TFObec Čierne, Príspevková organizácia TES Čierne pripravila pre svojich spoluobčanov v sobotu 22. júna 2019 letný festival slova a hudby spojený s oslavou 40. výročia založenia folklórnej skupiny OZVENA.Celá slávnosť sa odohrávala v areáli oddychovej zóny pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom – Ústredí za účastí pozvaných hostí, účinkujúcich a hlavne oslávencov. Pozvanie na festival svojimi piesňami zahájili Goralskí heligonkári z Čierneho. Slávnostný začiatok už patril oslávencom - folklórnej skupine Ozvena, predávaním Ďakovných listov súčasným i bývalým členom FS Ozvena, pripomenutím tých, ktorí už nie sú medzi nami. 

Vedúca folklórneho súboru Božena Budošová prevzala z rúk starostky obce Svrčinovec Renáty Majchrákovej, starostu obce Skalité Jozefa Cecha a starostu obce Čierne Pavla Gomolu aj Pamätné listy pri príležitosti ich vzácneho výročia.
Gratuláciami pokračovali aj vzácni hostia z Poľskej republiky: Wójt Gminy Istebna - Łucja Michałek , Sołtys obce Koniaków Jan Gazur, Sołtys obce Istebna Barbara Juroszek, zo susedného poľského partnerského mesta Wisła sa pripojili Maria Bujok a Dorota Jamroszinska, za mesto Skoczów Jan Szczypka.
V pestrom kultúrnom programe na ich počesť ďalej účinkovali:
deti z MŠ Čierne - Ústredie, FS Svrčinka, Vokálna skupina zo SZUŠ Skalité, Čierňanskí seniori, ŠTEFAN HRUŠTINEC, Zespół Pieśni i Tańca "Miedarzanie" z Poľskej republiky, a do neskorej noci - aj do tanca – hrala hudobná skupina VEĽKÝ DOM. Pre najmenších boli pripravené zábavné atrakcie a cukrová vata. Letný festival obohatili aj sprievodné podujatia – futbalový turnaj TRIANGEL CUP mladších a starších miništrantov farnosti Čierne, Svrčinovec, Skalité, poľského Skoczówa a výstava Poľovníckych trofejí Poľovnícko-ochranárskej spoločnosti Čierne v sále Kultúrneho domu v Čiernom.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojím dielom prispeli k príjemnej atmosfére nášho festivalu: domácim základným organizáciám a spolkom (Poľovnícko-ochranárska spoločnosť Čierne, Športový klub Čierne, ZO SZZ Čierne, DHZ Čierne, Marek Budoš, pani učiteľkám z MŠ Čierne – Ústredie).
Verbálne podujatím sprevádzal Ján Ďurica.