planetárium TF2Krajská hvezdáreň v Žiline – Kysucká hvezdáreň Kysucké Nové Mesto navštívili so sférickým kinom v piatok 24. mája 2019 obec Čierne. V sále Kultúrneho domu v Čiernom sa žiaci zo ZŠ Čierne – Ústredie ocitli na chvíľu nad povrchom našej Zeme. Veľmi pútavo pripravená vyučovacia hodina pre mladších i starších žiakov v nafukovacom planetáriu naozaj rozšírila obzory všetkým deťom. Oboznámili sa s jednoduchou orientáciou na oblohe, pre ešte lepšiu predstavivosť si mladšie ročníky pozreli film POLARIS s tučniakom Jamesom a polárnym medvedíkom Vladimírom, tí starší zas film ZO ZEME DO VESMÍRU. Za pútavé rozprávanie, technickú spoluprácu a rozloženie planetária ďakujeme pracovníkom hvezdárne RNDr. Miroslavovi Znašíkovi, Ing. Antonovi Šiserovi a Mgr. Kristíne Vlčkovej.