koncert tFarnosť sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom v spolupráci s Obcou Čierne pripravili pre svojich spoluobčanov v nedeľu 31. marca 2019 Chrámový koncert v Kostole sv. Ignáca. V programe účinkovali: spevácky zbor Sursum corda, Kysucký komorný orchester mesta Čadca a Jozef Gráf. Dirigoval Tomáš Vrškový.