novy rok 2019 a 2018 cervene 3d render 400 109220589

Obec Čierne ako jedna z mála obcí na Slovensku výnimočne nový rok oslavuje dvakrát. Prvá oslava býva po ďakovnej svätej omši na Námestí sv. Ignáca z Loyoly pri farskom kostole. Tento rok tu našich spoluobčanov vítala Ľudová hudba Kováčovcov z Novej Bystrice. Program ďalej pokračoval vystúpením domácej folklórnej skupiny Ozvena a ľudovej hudby z Miestnej základnej organizácie Jednoty dôchodcov. Ďalej nasledoval príhovor a prípitok starostu obce a tradičný ohňostroj. Tá druhá oslava čakala všetkých návštevníkov o polnoci na Trojmedzí. Tak ako sa tu stretajú hranice troch štátov, tak sa tu už po 10-krát stretli občania z tohto prihraničného regiónu, ale i z iných regiónov Slovenska, Poľska a Českej republiky.

Zo slovenskej strany turistickú trasu každoročne označia živým plameňom členovia turistického klubu AHA Čierne. Táto vedie od kostola sv. Petra a Pavla, prechádza cez vrch Valy a končí na Trojmedzí. Niektorí turisti, nadšenci prišli aj po novej ceste – „Ceste priateľstva“, ktorú obec Čierne vybudovala s poľským partnerom Gminou Istebna v uplynulom roku. Táto cesta výrazne pomohla k rozvoju turistického ruchu, tu na severe Slovenska. Tým sa tu zároveň  zrealizoval aj krásny turistický okruh cez tri štáty Európy.

Tento rok všetkých účastníkov na Trojmedzí pozdravili a privítali aj predstavitelia samospráv, starostovia obcí. Za obec Čierne Pavol Gomola, za obec Hrčava Marek Sikora, za Gminu Istebna  Łucja Michałek . A potom už nasledovali medzinárodné gratulácie, ktoré smerovali aj k občanom týchto troch štátov. Ľudia, ktorí tu žijú vyznávajú také krásne hodnoty, ako je mier, priateľstvo a spolupráca. Radi sa počas roka navzájom navštevujú. Preto bývajú aj tieto medzinárodné stretnutia úprimné a veľmi srdečné. Veľkým prekvapením bolo aj vystúpenie detskej folklórnej skupiny  "Mała Jetelinka" z poľského Koniakowa. Teplo sálajúce z vatry a spev vniesli radosť a svetlo do sŕdc všetkých, ktorí tu prišli vychutnať čaro tejto silvestrovskej noci. Ďakujeme pracovníkom Obecného úradu Čierne, Príspevkovej organizácii TES Čierne, Turistickému klubu AHA Čierne, členom Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Čierne a folklórnej skupine Ozvena za zabezpečenie silvestrovských osláv.

Pavol Gomola, starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva