pDňa 12. 12. 2018 sa uskutočnil už 4. ročník žiackeho koncertu VIANOČNÁ KOLEDA v Dome Kultúry na Čiernom. V programe boli uvedené diela dávnych aj súčasných skladateľov, zmes vianočných kolied aj populárnej hudby. Účinkujúci boli žiaci a pedagógovia zo ZUŠ- M. R. Štefánika prevažne z pobočky Čierne Vyšný koniec, ale tento rok sme hostili aj žiakov navštevujúcich našu inštitúciu v Čadci.

Naša vďaka patrí menovite: D. Urbánkovej, L. Cyprichovej, Z. Ďurkáčovej, E. Kubicovej, T. Strýčkovej, K. Krčmárikovej, N. Matysovej, N. Mikulovej, K. Kubalíkovej, K. Lieskovanovi, A. Lašovej, T. Cyprichovej, T. Jeongovi, H. Truchlíkovej, B. Tatarkovej, B. Pokrivkovi, V. Kadlubcovej, K. Papíkovej, E. Matysovej, T. Krčmárikovi, L. Klieštikovi, M. Mikovej, M. Kubicovej, V. Koperovej, S. Gilániovej, K. Witosovej, S. Brázdovej, D. Tabačárovej, M.Strakovej, L. Kajánkovej, P. Larišovej, P. Kučákovej, V. Gaškovej, N. Mravcovej, N. Točoňovej a D. Zelníkovi.
Účinkujúci žiaci boli z tried:
M. Kovalčíkovej, DiS. art.; Bc. J. Harvana, DiS. art.; Mgr. M. Michaliskovej, DiS. art.; M. Kunákovej, DiS. art.; K. Urbánkovej, DiS. art.; M. Kozovej, DiS. art.;
P. Mestického, DiS. art.; M. Zagrapanovej,DiS. art.; Mgr. V. Cabuka, DiS. art.;
Mgr. M. Dikošovej; Mgr. I. Greňo, DiS. art.; Mgr. I. Školníkovej, PhD. a
T. Švaňovej, DiS.art.
Pre dotvorenie vianočnej atmosféry sa zaslúžili kolegovia z výtvarného odboru: Mgr. Petra Pallo a Mgr. art. Adam Laš, ktorí nám nádherne vyzdobili sálu a predstavili práce svojich žiakov v podobe výstavy, ktorá bola súčasťou koncertu.
Veríme, že s Domom kultúry a obcou Čierne budeme aj naďalej spolupracovať na podobných kultúrnych podujatiach.