mp

V zaplnenej sále deťmi i rodičmi v Kultúrnom dome v Čiernom v sobotu 8.12.2018 bolo cítiť veľké očakávanie. To sa hlavne tí najmenší tešili na príchod  svätého Mikuláša. I v tomto neskoršom dátume sme si museli trošku počkať, pretože dobrých a poslušných detí je našťastie stále veľa. Dovtedy všetkých v sále zabávali čerti spolu s anjelmi a divadelné zoskupenie Kapor na scéne zo Žiliny rozprávkou „Škaredé káčatko“. Malí i veľkí spoločne privolali svätého Mikuláša, a verte, že jeho príchod rozžiaril očká všetkým deťom. A veru neprišiel sám. Pomocníci čerti i anjeli niesli so sebou obrovské koše s balíčkami sladkostí. Spoločným odrátaním nám Mikuláš v sále rozsvietil stromček a potom si každé dobré dieťa mohlo prísť zobrať balíček z rúk Mikuláša.

 

Tí odvážnejší aj spievali a recitovali. Na záver boli deti pozvané do tanečného kola, kde im tance predvádzali a do tanca povzbudzovali žiaci zo ZŠ Čierne – Vyšný koniec. Za spoluprácu a pomoc ďakujeme sponzorke pani Andrejke Majákovej, Komisii výchovy, mládeže, športu a sociálnych vecí pri Obecnom úrade v Čiernom, všetkým čertom, anjelom a sobíkom, žiakom zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a tiež DJ Radkovi.

Podujatím verbálne sprevádzala Iveta Bobulová.

Tešíme sa na všetkých opäť o rok!