titulná fotla pamätník

Prvá svetová vojna bola ukončená podpísaním prímeria v Compiége vo Francúzsku 11. 11. 1918 o 11. hodine a 11. minúte, kedy zaznela posledná delostrelecká salva. Do tej doby išlo o najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. 11. november bol zároveň vyhlásený ako Deň padlých veteránov. Hrôzy a útrapy tejto vojny zostali hlboko vryté vo vedomí občanov obce Čierne, o čom svedčí aj Pamätník padlým v 1. svetovej vojne. A práve pri tomto pamätníku sa v nedeľu 11. novembra 2018 konala pietna spomienka, na ktorej sme privítali starostu obce pána Pavla Gomolu, správcu našej farnosti vdp. Petra Šveca a predsedu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Čiernom pána Rudolfa Benčíka i ostatných prítomných.

Symbolom tohto dňa sú červené maky, ktoré z papiera vyrobili šikovné žiačky ZŠ Ústredie a pripínali každému účastníkovi. Keďže druhým symbolom je hlas „Zvona mieru“ aj v našom farskom kostole sa o 11. hod. a 11. min. rozozvučali zvony. Po položení kytíc k pamätníku, hymne a básni v podaní Simony Najdekovej nasledoval príhovor starostu, v ktorom pripomenul históriu „Veľkej vojny“ a prečítal mená občanov našej obce, ktorí v tejto vojne položili svoje životy za našu slobodu. Nasledovala minúta ticha a modlitba prosieb za obete 1. svetovej vojny. V závere spomienkovej slávnosti zaspievala Lucia Haladejová a zapálením sviečok /tretím symbolom tohto dňa sú plamienky horiacich sviečok/ sme si dali predsavzatie, aby tie plamienky svietili nielen na pamiatku padlým, ale aj nám živým na ceste k mieru a porozumeniu medzi národmi celého sveta.