kladenie kvetov tZa účasti vzácnych hostí, starostov obcí Kysuckého triangla, predstaviteľov obecných zastupiteľstiev a členov komisií sa v utorok 28. 8. 2018 v obci Čierne konal pietny akt kladenia vencov a kytíc pri príležitosti 74. výročia SNP pri Pamätníku padlých. V úvode všetkých hostí privítal starosta obce Pavol Gomola. V príhovoroch pokračovali členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Čadci páni Milan Paršo, Richard Novák a Milan Prengel.

 V krátkom príhovore Milana Prengela zaznel výstižný citát básnika Ladislava Novomeského, ktorý je odkazom pre súčasnú i budúcu generáciu:
“Smrť je len nenávratno, ale iba zabúdanie je koniec života.
Odpúšťajme, ale nezabúdajme na tých, ktorí bojovali a položili životy
za to, aby sme žili lepšie.“

Preto nezabúdajme a pripomínajme si.

Stretnutie pokračovalo na ihrisku ŠK Čierne, kde bolo pre hostí pripravené občerstvenie, športové súťaže, kultúrny program a zábava. Vo futbalovom priateľskom zápase si prvé miesto vybojovala obec Skalité, na druhom mieste skončilo družstvo obce Čierne a tretie miesto obsadila obec Svrčinovec. Zábavné športové súťaže prevetrali šikovnosť súťažiacich všetkých troch obcí a hod baretkou do diaľky aj predstaviteľov samospráv. Po konečnom spočítaní bodov druhé miesto obsadila obec Svrčinovec a o prvé sa podelili obce Skalité a Čierne. Takéto priateľské a neformálne stretnutie pri športových súťažiach, priateľských rozhovoroch, speve a tanci utužuje vzájomné vzťahy a spoluprácu s našimi najbližšími susedmi.