hody tTohtoročný „kermaš“ v našej dedine, tak ako po minulé roky, bol bohatý na účinkujúcich umelcov a program. Každý, či už mladšia, stredná, staršia alebo generácia teenagerov si mohli prísť na svoje.
Tradíciou na našich hodoch je účinkovanie obľúbenej domácej FSk Ozvena, speváčok Sofii Gilániovej a Dominiky Moravcovej a tento rok svojím vystúpením program obohatila aj Lucia Haladejová. Po prvýkrát v rámci programu Obecné zastupiteľstvo udeľovalo aj významné ceny pre svojich spoluobčanov:
Cenu obce Čierne pánovi Alojzovi Najdekovi, Alojzovi Juricovi a Františkovi Kubicovi. Čestné občianstvo obce Čierne Karolovi Pavlusíkovi a Cenu starostu obce Čierne pani Jozefe Fonšovej.

 

V pestrom kultúrnom programe vystúpili aj Kysuckí heligonkári, DSFk Svrčinka, FSk Svrčinka, speváčka a heligonkárka Vlasta Mudríková.
Vyvrcholením bolo vystúpenie hudobnej skupina ABBA SLOVAKIA a záver patril populárnej rockovej skupine Everlong.
Organizátorom podujatia prialo aj počasie, búrka a krupobitie sa našim hodom našťastie vyhlo. A tak sme si všetci aj so svojimi príbuznými či návštevníkmi nášho „kermašu“ mohli pokojne vychutnať celú hodovú atmosféru - stánky, hodové atrakcie i bohatý kultúrny program.