tanečný večer 9Dňa 25. júna 2018 sa v nádherne vyzdobenej sále Kultúrneho domu v Čiernom uskutočnilo slávnostné ukončenie tanečného kurzu žiakov 9. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie. Chlapci i dievčatá sa pod taktovkou úžasnej Ivetky Bobulovej naučili základy valčíka, polky, džajvu, či temperamentného rock and rollu. Nádherní mladí ľudia otvorili slávnostnú udalosť vznešeným nástupom, ktorý nenechal nejedno oko suché. Nasledovala prehliadka tancov, v ktorých žiaci predviedli svoje tanečné zručnosti. Po prehliadke prišiel rad na tanečnú súťaž, kde páry predvádzali jednotlivé tance pred prísnou porotou.

Porota v zložení Anna Plichtíková, Božena Časnochová, Anna Pagáčová, Peter Moják a Vladimír Fonš mala veru neľahkú úlohu, vybrať toho najlepšieho. Celý tento neskutočný večer sledovali okrem poroty aj rodičia, spolužiaci, pedagógovia a špeciálni hostia - starosta obce Ing. Pavol Gomola spolu s riaditeľom ZŠ Čierne - Ústredie Mgr. Rastislavom Krutákom. Všetci pozvaní mali možnosť vidieť naše ešte školopovinné deti ako galantných mladých pánov a krásne dámy. Program vyvrcholil vyhodnotením tanečnej súťaže a odovzdávaním cien. Aj keď všetky páry do jedného boli skvelé a odviedli kus práce, porota sa rozhodla udeliť prvé miesto tanečnému páru v zložení Miroslav Cyprich a Kristínka Kultánová. Po súťažnej časti nasledovalo odovzdávanie darčekov, ktoré si chlapci a dievčatá pripravili pre svojich partnerov. Chlapec a tri dievčatá s najväčším počtom darčekov vytvorili páry a v kruhu medzi spolužiakmi zatancovali krásny sólo valčík. No a ďalšie tanečné kolá už patrili rodičom, pozvaným hosťom a samozrejme našim deviatakom, ktorí sa mohli konečne uvoľniť a pri obľúbenom „freestyle“ dosýtosti vyšantiť. O skvelú zábavu a nezabudnuteľný zážitok sa postarala pani Ivetka Bobulová, ktorej patrí obrovská vďaka za to, že si vo svojom voľnom čase nájde čas na mladých ľudí, z ktorých v tak krátkom čase pod jej rukami vyrastú mladé dámy a džentlmeni. Veľká vďaka DJ Radoslavovi Nekorancovi a Radoslavovi Nekoramcovi ml., ktorí skvelou hudbou dotvárali túto oslavu mladosti.
Mgr. Janka Kužmová