foto 1 otvorenie cestyProjekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Poľská republika 2014 – 2020. V rámci tohto projektu sa na slovenskej strane postavil nový most cez rieku Čierňanku, vybudovala sa veľká odstavná plocha pri turistickom altánku a vytvorila sa aj nová cesta cez údolie Čadečka. Cesta je určená pre motorové vozidlá do 3,5 tony a pre širokú turistickú verejnosť. Nazvali sme ju „Cesta priateľstva“. To preto, lebo na obidvoch stranách hraníc žijú slovanské národy.

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 29. mája 2018 na hraniciach Slovenskej a Poľskej republiky. Najskôr odzneli hymny Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Európskej únie, následne sa slávnostne spoločne prestrihli pásky v národných farbách. Za Slovenskú republiku sa tohto aktu ujali: podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Dobeš, starosta obce Čierne Pavol Gomola a zástupca starostu obce Čierne Ján Ďurica, za Poľskú republiku: wojt gminy Istebna Henryk Gazurek, zástupca wojta gminy Istebna Jozef Polok a šoltýs obce Jaworzynka Pavel Rucki. Cestu požehnali aj duchovní otcovia vdp. Peter Švec za slovenskú obec Čierne a vdp. Stanisław Pindel za poľskú obec Istebna. 

Starosta obce Čierne Pavol Gomola po ukončení slávnostného aktu povedal: „Myšlienkovite sme tento projekt spoločne s poľským partnerom pripravovali dvanásť rokov, intenzívne posledné štyri roky. Keďže sme chceli na slovenskej strane vykúpiť aj pozemky pod telesom tejto cesty bola to náročná práca aj pre geodetov a Katastrálny úrad v Čadci. Mám veľkú radosť z toho, že toto dielo sa podarilo zrealizovať. Na začiatku to bol viac-menej iba sen. Pri tomto projekte pomohlo veľa ľudí a veľa inštitúcií z celého Slovenska. Samozrejme, že najväčšia záťaž zostala na zamestnancoch Obecného úradu Čierne. Toto cestné prepojenie odkrýva nové možnosti cezhraničnej spolupráce v oblasti turistického ruchu. Turistom, ktorí navštívia tento región chceme ponúknuť svoje výrobky, slovenskú kuchyňu a príslovečnú pohostinnosť.
Samozrejme, že dlhodobým cieľom je urobiť okolo Trojmedzia turistický okruh. Ten formálne už existuje, chceme ho však vylepšiť, treba nám dokončiť 400 m cesty zo živičným povrchom smerom na Hrčavu. Žiadosť spolu s projektom na túto cestu máme podanú už od roku 2016 a čakáme na jej schválenie. Granty EÚ podporujú takéto zámery. Po celkovom dokončení vznikne unikátny turistický okruh cez tri štáty. Na slovenskej strane ho doplníme o lavičky, studničky a informačné tabule.“
Obec Čierne má pripravené aj ďalšie projekty, ktoré sú zamerané na históriu zemných opevnení Šance – Valy, čo prispeje k zvýšeniu atraktívnosti tohto prihraničného regiónu.