dilvester silvester 2018 v ČiernomSilvester sa konal spoločne v areáli oddychovej zóny pri Kostole sv. Ignáca v Čiernom - Ústredí. Príjemné vianočné melódie pozývali ľudí z kostola, aby sa ešte na chvíľu zastavili a spoločne i keď v predstihu, privítali Nový rok. Spoločný prípitok a ohňostroj navodil príjemnú atmosféru začínajúceho Nového roka 2018.