DSC 0064Pietnou spomienkou si občania Čierneho pri Pamätníku padlých v I. sv. vojne dňa 11. 11. 2017 o 11.hodine a 11.minúte uctili obete všetkých vojnových konfliktov položením makového venca a zapálením sviečok. Úvodné slová starostu obce Pavla Gomolu vyzývali nás všetkých k riešeniu akýchkoľvek konfliktov mierovou cestou a hlavne k vzájomnému porozumeniu.
V kultúrnom programe vystúpili deti zo ZŠ Čierne – Ústredie: Simonka Najdeková, Radka Časnochová a Lucka Haladejová pod vedením pani učiteľky Anny Pagáčovej.
Veľké poďakovanie patrí aj členom Jednoty dôchodcov Slovenska v Čiernom za každoročnú podporu a prítomnosť na spomienke a taktiež žiakom 8.A triedy za výrobu venca.