dôchodci t fVo štvrtok 26.10.2017 sa  v obci Čierne uskutočnila spoločensko - kultúrna akcia "Stretnutie s dôchodcami",  ktorá sa konala pri príležitosti  mesiaca Október – mesiac úcty k starším. Sme radi, že sme týmto programom vzdali úctu našim starším spoluobčanom pookrianím kultúrneho ducha v kruhu svojich rovesníkov i priateľov a popri tom aspoň nachvíľku zabudli na bežné starosti. Prajeme Vám veľa zdravia a elánu do ďalších rokov, nech je Váš život naplnený dobrým zdravím a spokojnosťou!

O program sa postarali: domáca FSk Ozvena, deti z MŠ Čierne – Ústredie s pásmom piesní a tancov pod názvom „Pri pasení kráv“ pod vedením pani učiteľky Dany Kopečnej, na heligónke deti doprevádzal Pavol Stráňava, mažoretky TINA - vedúca krúžku Marta Brnčová, žiaci Základnej umeleckej školy, ul. M. R. Štefánika Čadca – elokované pracovisko ZŠ Čierne Vyšný koniec z klavírnej triedy Mgr. Moniky Fučkovej, DiS.art. : Tamara Strýčková, Kristián Lieskovan, Thomas Jeong, Veronika Kadlubcová a Tomáš Krčmárik.