obrázo 2 detiNiet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do svojho náručia malé, zdravé dieťatko. Svojou láskou mu oba dali život, aby odovzdali posolstvo existencie ľudského rodu ďalšej generácii. V stredu 25. októbra 2017 malou slávnosťou privítala obec Čierne všetky novonarodené deti a ich rodičov v sále Kultúrneho domu, aby sme spoločne precítili vzácnu chvíľu narodenia nového malého občana. Starosta obce Pavol Gomola zaželal všetkým rodičom veľa radosti a šťastia z nového potomstva a všetkým deťom veľa zdravia a lásky v kruhu svojej rodiny a blízkych.

V úvode slávnosti zaspievala uspávanku Sofia Gilániová za klavírneho sprievodu pána učiteľa Jozefa Harvana. Hrou na gitare celú slávnosť doprevádzala Karolína Krčmáriková. Poďakovanie za spoluprácu patrí Základnej umeleckej škole M. R. Štefánika Čadca – elokované pracovisko ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec.

Podujatie verbálne sprevádzal Ján Ďurica.