DSCN4299Druhá februárová nedeľa sa v Čiernom niesla v duchu fašiangov – ako tradične Karnevalom pre malých i veľkých. Sála kultúrneho domu sa na popoludnie premenila na rozprávkovú krajinu, ktorú prišlo navštíviť mnoho postáv nielen z detských rozprávok či zvieracej ríše, ale aj ľudoví hrdinovia a hrdinovia televíznych seriálov. Ako vždy sa súťažilo v štyroch kategóriách: detičky materská škola, deti ročníkov 1. - 4., deti ročníkov 5. - 9. a kategória dospelých. 

Na podujatí sa pravidelne zúčastňuje stovka masiek. I keď porota (tentoraz v zložení Anna Pagáčová, Adriana Franeková, Ivana Čopková, Silvia Šoporová, Vladimír Židek a Martin Mrmus) vyberá desať najlepších vo svojej kategórii, žiadna maska neodchádza bez odmeny. Promenádu masiek striedalo vystúpenie mažoretiek Čačaniek z Čadce a diskotékové kolá. Novinkou boli i noví spolumoderátori: Anetka Kopásková a Kristián Kulla.
Poďakovanie patrí sponzorom podujatia: Jaroslav Majchrák, Milan Jurga, Lenka Stráňavová, Magdaléna Belešová, Zdeněk Martaus, Rudolf Stenchlák, Josef Wawrzacz, Marcela Baroniaková, Peter Moják, Anton Moják ml., Andrea Majáková, Jozef Maják, PO TES Čierne, Poľovnícke združenie Gírová, Róbert Lučan.