DSCN0004Pred blížiacim sa Novým rokom pripravila Obec Čierne a Príspevková organizácia TES Čierne pre všetkých spoluobčanov po druhýkrát Silvestrovské stretnutie pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly.
Po svätej omši sa v príjemnej atmosfére zhromaždili ľudia dobrej vôle, aby spolu so svojimi susedmi, priateľmi, známymi oslávili príchod Nového roka. Po privítaní a slávnostnom prípitku starostu obce, Pavla Gomolu, silvestrovský večer pokračoval kultúrnym programom.
Ani mráz neubral z chuti, potešiť „svojich“ všetkých, čo vystupovali: Dominika Moravcová, FSk Ozvena a muži z Jednoty dôchodcov v Čiernom.

 

Pri poháriku vína, čaju či malého občerstvenia, vinšovania a rozhovoroch, sme spoločne počkali až do vyvrcholenia večera – ohňostroja.

Poďakovanie patrí: Jednote dôchodcov v Čiernom, moderátorovi podujatia Jánovi Ďuricovi.

Pre všetkých skalných potom Silvester pokračoval aj na Trojmedzí o 24.00 hodine. O označenie cesty živým plameňom a vatru sa postarali členovia TK AHA Čierne a DHZ Čierne.