DSCN3411Nedočkavo rodičia s deťmi čakali v sobotu 3. decembra 2016 v sále kultúrneho domu v Čiernom na príchod svätého Mikuláša.
Ale treba ísť pekne po poriadku. Mikulášsky podvečer otvorila moderátorka Iveta Bobulová, večer ďalej pokračoval spevom Dominiky Moravcovej, rozprávkou O Snehulienke v podaní divadelného zoskupenie Kapor na scéne zo Žiliny až do príchodu svätého Mikuláša.
Po rozprávke nastal čas pre vzácneho hosťa.
Snehulienka pomohla spolu so všetkými deťmi v sále privolať svätého Mikuláša. Jeho príchod rozžiaril oči najmä tým najmenším. Samozrejme, že neprišiel sám. Mal svojich pomocníkov anjelov a čerta - a tí so sebou niesli aj dobrôtky pre všetky dobré deti.


Ale balíčky museli ešte na chvíľu počkať. Mikuláš sa musel presvedčiť, či sú naozaj všetky deti v sále dobré a poslušné. Po vystúpení mažoretiek Tina a rozsvietení stromčeka svätý Mikuláš obdaroval každé dieťa a školáka balíčkom.
Po rozlúčke s Mikulášom večer pokračoval diskotékou.

Poďakovanie patrí aj sponzorke A. Majákovej.

Video: https://youtu.be/6fgMOWfK2yo