DSC 0313Mesiac október je známy tým, že okrem krásne sfarbeného jesenného lístia nesie i krásny prívlastok – mesiac úcty k starším. Ani my sme tomuto pomenovaniu nič nezostali dlžní a našich jubilantov sme si uctili, ako sa patrí. Vo štvrtok 20. októbra 2016 sa v Kultúrnom dome v Čiernom o 14. hodine uskutočnilo slávnostné posedenie našich tohtoročných jubilantov. Podľa slov organizátoriek  Márie Benčíkovej a Márie Stráňavovej  tento rok oslavuje svoje 65-te, 70-te, 75-te a 80-te narodeniny až 102 Čierňanov. Jubilanti si mohli vychutnať príjemný kultúrny program, v ktorom sa predstavila speváčka Sofia Gilániová, detičky z MŠ – Ústredia, mažoretky a folklórna skupina Ozvena. Nechýbal ani príhovor starostu Pavla Gomolu a Jána Ďuricu, ktorý sa ujal moderátorského mikrofónu.