Táto olympiáda zameraná na šikovnosť a vynaliezavosť priniesla nášmu družstvu zemiakovú medailu. Súťažilo sa v hode kockou, v pribíjaní klincov, v jedení párok, v triafaní futbalovej lopty do brány, v preťahovaní lanom a v slalome na detskej tatre. Vyvrcholením Spartakiády bolo prekvapenie pre starostov a súťažiacich, ktorí mali v časovom limite troch minút uviazať čo najdlhšie lano zo svojho oblečenia. V tejto disciplíne sme sa stali jednoznačne víťazmi, ako aj v jedení párok. No i tak to nestačilo na medailové umiestnenie. Ale o to nešlo. Dôležité bolo zúčastniť sa a prežiť netradične jednu sobotu.
Obec Čierne reprezentovali: Alexandra Šoporová, Sofia Gilániová, Marta Jašurková, Beáta Stašová, Dana Oravcová, Ján Oravec, Ľubomír Hruštinec, Marek Jašurek, Anton Jašurek a starosta obce Pavol Gomola.