SVETIELKAMI SME SPOJILI ĽUDÍ UŽ PO TRETÍKRÁT

Rodičovské združenie pri MŠ Čierne-Ústredie už po 3-krát pripravilo pre všetkých škôlkarov, ich rodiny a priateľov SVETIELKOVÚ SLÁVNOSŤ. Piatok 13. november 2015 bol dňom, kedy si všetky nedočkavé deti pripravili svoje lampióny ako symboly svetla, ktoré spája všetkých ľudí. Jesenné „svetielkovanie“ obcou Čierne začalo v areáli MŠ Čierne-Ústredie o 18.00 hod., pokračovalo pred Kostolom sv. Ignáca z Loyoly posvätením účastníkov slávnosti vdp. Radovanom Petrekom s myšlienkou priniesť medzi všetkých „svetlo života“. Nasledovala veselá prechádzka s lampiónmi a svetielkami všetkých tvarov a farieb. Zavŕšením slávnosti bol program pripravený pre všetkých účastníkov na námestí v Čiernom. Pre dospelých i deti bolo pripravené chutné občerstvenie, pre deti navyše sladké potešenie a teplý čajík a už tradične – pestrofarebný krásny ohňostroj, ktorý všetky deti sledovali so zatajeným dychom. Všetky detské ušká nepochybne svojím vystúpením potešil známy heligónkar Matúško Hodás z Kysuckého Lieskovca, ktorý so svojou vynikajúcou hrou získal mnoho ocenení na domácich i zahraničných súťažiach a podujatiach.

III. ročník Svetielkovej slávnosti svojou účasťou podporilo mnoho detí spolu so svojimi rodičmi a priateľmi, všetkým ďakujeme za ich podporu a veríme, že zažili aspoň na chvíľu neopakovateľnú atmosféru čarovných svetielok, príjemných stretnutí, rozhovorov, potešili sa vynikajúcim občerstvením a krásnymi tónmi Matúškovej heligónky. Tešíme sa, že tento ročník bol výnimočný nielen posvätením účastníkov, za ktorého realizáciu ďakujeme správcovi farnosti Čierne vdp. Radovanovi Petrekovi, milým hudobným vystúpením Matúška Hodása, ale aj účasťou starostu obce Ing. Pavla Gomolu, ktorému zároveň ďakujeme za finančnú a organizačnú podporu slávnosti. Taktiež vyslovujeme veľké poďakovanie ľuďom, bez ktorých by Svetielková slávnosť nemala takú podobu, akú sme v jesenný piatkový večer zažili - Peter Kubička, Ľuboslav Ďurica, Mária Šimorová, Mária Mikulová, Jozef Kulla, Ján Ďurica, Martina Ganderáková. Detský úsmev a radosť z prežitého večera podporili tiež firmy VILIJA, Kysucké pekárne, a. s., PYROzábava.cz, Andrea Majáková – AJM MARKET, Madalena´s studio – Magdaléna Belešová a firma KABRO s. r. o. – Róbert Jašurek. Všetkým sponzorom patrí nielen úprimné poďakovanie, ale radi by sme vyzdvihli ich úžasný a ľudský prístup, ochotu a nezištný záujem podporiť dobrú myšlienku.

Úlohy hostiteľa večera sa už tradične zhostila p. riaditeľka MŠ Čierne-Ústredie Veronika Jurgová spolu s tímom pani učiteliek, na ktoré sa s radosťou upínali všetky detské očká, keďže sú pre ne dôverne známe. Srdečné poďakovanie patrí tiež všetkým skvelým ľuďom, bez ktorých by táto slávnosť nemala takú úžasnú atmosféru a priebeh, a to p. Agnese Gregušovej, p. Štefánii Zvercovej, p. Marte Ďuricovej, p. Martinovi Mrmusovi a p. Miroslavovi Vyšlanovi.

Veríme, že tradícia Svetielkovej slávnosti v našej obci Čierne ostane živá aj v budúcnosti, za organizátorov jej prajeme, aby si našla miesto v srdciach všetkých dobrých ľudí a rok čo rok prekvapila novými nápadmi a svojou neopakovateľnou atmosférou.

Za organizačný tím: Adela Kullová