Rok 1996
Cena starostu:
Mgr. Ing. Ivan Konečný

Čestné občianstvo:
Rudolf Baránek, dekan
 j.e.Ján Chryzostom kardinál Korec

Cena obce:
František Kubica, Čierne č. 873

Rok 1998

Cena starostu:
Alojz Jurica, Čierne č. 685

Cena obce:
Pavol Vyšlan, Čierne č. 482
Jozef Kubica, Čierne č. 14
Rok 1999

Čestné občianstvo:
gen.mjr. Ing. Milan Stráňava
plk. MUDr. Jozef Cyprich, csc.

Cena obce:
Pavol Vorek, Čierne č. 837
Jaroslav Majchrák, Čierne č. 1051
Pavol Baroniak, Čierne č. 803

Rok 2001

Cena obce:
František Kubica, Čierne č. 873
Ondrej Stráňava, Čierne č. 338
Agnesa Čanecká, Skalité č. 1051
Športový klub Čierne
Mgr. Jozef Petráš - bývalý správca farnosti

Rok 2002
Cena starostu:
Ignác Moravec, Čierne č. 781
Františka Budošová, Čierne č. 21

Cena obce:
Ľudmila Liščáková, Čierne č. 959
Mgr. Alojz Kubica, Čierne č. 570
Hasičský zbor Čierne - Vyšný koniec


Rok 2003
Cena obce:
Ozvena
Pavol Staňo ml., Čierne č. 205
Rudolf Benčík, Čierne č. 219


Rok 2004
Cena starostu:
AHA - turistický klub Čierne
Jozef Straka ml., Čierne č. 244
Anton Benčík, Čierne č. 997
Alojz Čepec, Čierne č. 622

Cena obce:
Anna Mojáková, Čierne č. 625
Veronika Mikulová, Čierne č. 28
František Staňo, Čierne č. 224


Rok 2005
Cena starostu:
Anton Najdek, Čierne č. 777
Augustín Gomola, Čierne č. 501
Ján Vyšlan, Čierne č. 615
PaeDr. Imrich Černý, Čierne č. 180

Čestné občianstvo:
Mgr. František Gabarik, Vajanského 4, Levice

Rok 2006

Cena obce:
p. Ján Plichtík, Čierne 799
p. Karol Budoš, Čierne 108

Cena starostu obce:

p. Pavol Kulla, Čierne 158
p. Jozef Jurčík, Čierne 372
p. Alojz Najdek, Čierne  714
p. Anton Jašurek, Čierne 769
p.  Štefánia Cyprichová, Čierne 563
p.  Agnesa Krenželáková, Čierne 759
p.  Katarína Padyšáková, Čierne 760

Rok 2007

Udelenie čestného občianstva
p. MUDr. Jozef Grochal

Cena obce:
p. Ignác Moravec, Čierne č. 781
Ján Konôpka, in memoriam

Cena starostu obce:
p. Emília Bulavová, Čierne č. 1140
p. Rudolf Vorek, Čierne č. 843
p. František Malík, Čierne č. 709

Rok 2008

Udelenie čestného občianstva:
Mgr. Stanislav Vnuk, správca farnosti Čierne

Cena obce
p. Agnesa Pohančeníková, Čierne č. 380
p. Božena Budošová, Čierne č. 973

Cena starostu obce:
p. Margita Gerátová, Skalité č. 1144
p. Ladislav Hlúšek, in memoriam
p. Rudolf Fonš, Čierne č. 617
p. Katarína Jurgová, Čierne č. 610
p. Jozef Jurga, Čierne č. 621
p. Rudolf Vorek, Čierne č. 519
 
Rok 2009

Cena obce
p. Bibiána Gocálová, in memoriam
p. Jozef Mikula, in memoriam
p. František Jarábek, in memoriam
          
Cena starostu obce
p. Anton Staš, Čierne 524
p. Agnesa Straková, Čadca M.R. Štefánika 2533/13

Rok 2010

Cena obce : Mgr. Anton Moják, Čierne 965
Cena starostu obce : Ignác Cyprich ml., Čierne 75
Alojz Krenžel, in memoriam
 
Rok 2011

Cena obce
Jozef Pastierovič, in memoriam
JUDr. Jozef Potočár, Čierne 3
Jozef Čarnecký, Čierne 35

Rok 2012


Čestné občianstvo Obce Čierne

Mgr. Pavol Kužma
Za mimoriadne zásluhy pri rozvoji kultúry regiónu Kysúc, a tým i jeho rodnej obce Čierne, za vynikajúcu reprezentáciu a šírenie dobrého mena doma i vo svete.